Choď na obsah Choď na menu
 


Arogancia moci štátu

Arogancia moci štátu - človeče bráň sa ako môžeš, aj tak sa neubrániš.

 

        Vopred upozorňujem čitateľa, že je to mierne politicky motivované a myslím, že hodne emociálne precítené z môjho osobného pohľadu. Koho nebavia  také taľafatky, nech to ani nečíta.     

      Dá sa povedať, že na sklonku svojho života, som sa zamyslel nad aroganciou moci štátu, za akého koľvek zriadenia  a to takmer celý život žijem tu, na území Slovenska. Je jedno, či to bola ČSR,  ČSSR potom ČSSFR,  napokon ČSFR s pomlčkou alebo bez. A nakoniec Slovensko, ktoré sa dostalo dokonca do EU.

      Narodil som sa ešte počas  druhej svetovej vojny, na ktorú si na šťastie nepamätám, bol som na to ešte primalé dieťa. Mal som v podstate nádherné detstvo, pretože som mal veľmi dobrých rodičov. Vtedy mne politika mohla byť ukradnutá, len ako školák sa pamätám, že z jedného dňa  na druhý deň, miesto pomodlenia sa Otčenáša, sme sa začali na prvej hodine učiť pieseň práce, lebo to je takto moderné,  a túto sme potom dennodenne odrhovali každé ráno pred vyučovaním  až do omrzenia niekoľko rokov. Zrejme to omrzelo aj samotných učiteľov, lebo keď  prišiel ráno do triedy a opýtal sa nás, či sme si už zaspievali pieseň práce, padlo zborové ááááno, hoci v triede nepadol ani tón. 

      Pamätám aj na časy, kedy sa naši ľudia naučili, ako možno prestať milovať svoju rodnú hrudu, milovanú zem, ktorú sami obhospodarovali, keď moji starí rodičia s plačom odvádzali svoju kravičku do tzv., spoločného, keď začalo združstevňovanie. Musím však konštatovať, že napriek tomu, sa poľnohospodárstvu pomerne darilo, aj keď sa nenormálne začalo zo spoločného kradnúť, štát bol prakticky potravinovo sebestačný.  Pomaly, ale isto sa však role  menili na lúky a lúky na les. Dnes na tejto pôde nemá kto pracovať. Keby sa aj posadilo, asi by sa neoplatilo, lebo by sa to rozkradlo, tak radšej dovážame už takmer 60 % potravinárskych výrobkov a na úrodné pôdy, kde boli pred tým pšenica zemiaky staviame solárne panely, ako u blbých,  nechávame stavať výrobné haly z cudzích štátov, ktoré nás raz opustia a pôjdu za ešte lacnejšou pracovnou silou. Potom sa budeme môcť ísť pásť, ale nebude ani kde.   

     Pomaly som dospieval a prežíval najkrajšie roky svojho života, keď nastala svetlá chvíľa aj  v dejinách nášho štátu za vlády Alexandra Dubčeka a prezidenta Ľudvíka Svobodu.  Pražská jar a nádej na slobodu našich národov,  bola však zahrdúsená  bratskou socialistickou pomocou  a to príchodom tankov, letectva, proste obsadením Československa okupačnými vojskami na čele zo Sovietskym zväzom, s ktorým sme boli na "večné časy". 

    Práve v tom čase som začal pracovať u polície, vtedajšej ZNB a pomerne rýchlo som sa prepracoval v Košiciach na pozíciu vyšetrovateľa VB. Kto nepozná tú prácu, nemôže objektívne posúdiť, čo to všetko prináša a ako to mení človeka. Ako vyšetrovateľ VB, som mal povinnosť okrem iného, napríklad oznámiť úmrtie syna, pomerne mladej matke, ktorá v zapätí upadla do bezvedomia, alebo oznámiť najbližším príbuzným, rôzne smrteľné úrazy napríklad vo vtedajšej VSŽ, či iných fabrikách,  alebo samovraždy skočením pod vlak, či dopravné nehody so smrteľnými následkami, proste narábať s mŕtvymi a to vyšetrovať, ako aj trebárs samotná fyzická obhliadka mŕtveho tela. Napríklad doklady som vyberal zásadne ja a raz som siahol takmer ku srdcu nebohého, ale do pľúc mi ruka vošla určite. Potom  v súčinnosti s lekárom nesledovala súdna pitva. Nič príjemné. Na druhej strane však jednať aj s živými, ktorí často kruto lúpili, kradli, či znásilňovali  ženy, alebo osoby mladistvé. Boli to mnohokrát niekoľko sto stranové spisy. Stalo sa nám, že ako po výjazdovej skupine, páchatelia po nás strieľali.   Museli ste mať na to všetko žalúdok, ale čo je veľa, to je veľa a preto som rady polície ,  z týchto a iných osobných  dôvodov opustil. 

      Možno bude na mieste, že tu napíšem, prečo som  aj z osobných dôvodov od polície odišiel. Vzhľadom ku tomu, že som mal ukončenú Právnickú fakultu UK v Prahe, kde som mimochodom študoval s mnohými neskoršími vplyvnými funkcionármi   v rámci polície a to aj na federálnej úrovni, naivne som si myslel, že môžem postúpiť do niektorých funkcií v rámci polície, pretože v tej dobe vysokoškolsky vzdelaných policajtov bolo ozaj málo. Spomínam ako došiel do Košíc z Prahy na kontrolu z federálu  môj bývalý spolužiak a pýtal sa ma " Rudo kde děláš ?" Keď som mu odpovedal že na vyšetrovačke, začal sa ukrutne smiať a hovoril prečo blbnem, keď ma tu neuznávajú, nech prídem ku nim na federál do Prahy, že ma okamžite berie. V tom čase som už ale vedel, že mám obrovský kádrový hrb, pretože som mal príbuznú  a to tetu v Nemeckej spolkovej republike.  Hovorím mu no ja by som aj šiel, ale mám tetu v NSR. On na to : " Nic sem neřek, nic sem neřek a ani tom nikomu nespomínej" Doslovne utiekol odo mňa, akoby som mal mor.  To už ale bolo po skúsenosti, keď som sa žiadal preložiť na iné miesta z vyšetrovačky vždy bezvýsledne. Bolo mi jasné, že žiadny funkcionár zo mňa nebude, ale z vyšetrovačky som sa chcel dostať za každú cenu preč. Tak som požiadal o miesto referenta ku Červenej hviezde Košice, kde by ma boli veľmi radi zobrali, pretože som ovládal nemčinu. Bol by som sa staral o technické vybavenie reprezentačných vodných pólistov, ktorí vtedy boli v ČSR špička. Lenže to by bolo vyžadovalo aj cestovanie do kapitalistickej cudziny a na to som nebol spôsobilý, lebo by som tam údajne ostal. Istý kádrovák na Krajskej  správe ZNB Košice, mi pri tejto príležitosti   medzi štyrmi očami povedal, že nech nemám snahu o akékoľvek premiestnenie, pretože mám závažnú   kádrovú závadu  a to príbuznú v NSR. Taktiež sa zmienil o tom, že keď to niekomu poviem, že to poprie.

       Zhnusil sa mi tento arogantný socialistický režim a videl som v tom osobnú nespravodlivosť. Vidiac nemožnosť ďalšieho rastu v radoch polície, pretože v hodnosti kapitán som ostal stáť niekoľko rokov, tak som radšej v roku 1989 z radov polície odišiel. Možno som urobil chybu, pretože potom predsa len nastali zmeny. Ale kádrová politika sa veľmi ani v radoch polície nemenila ešte dosť dlho.   Tak som potom nastúpil v právnickom obore na veľmi dobre platené pracovné miesto, ako vedúci jedného oddelenia. Lenže aj tam bolo potrebné redukovať stavy a môj hlavný šéf sa ma pýtal, kedy môžem ísť do dôchodku, že by potreboval zrušiť jedno oddelenie. Keď sa dozvedel, že v roku 1999 , hoci by som bol rád pracoval ďalej, bol mne vypočítaný starobný dôchodok  z civilných rokov v celkove slušnej sume 7.134.- Sk.

        Všetko by bolo bývalo dobré, keby mi starobný dôchodok bol ostal a riadil sa podľa Sociálnej poisťovne SR. Ale nie, nasledovalo striedanie vlád a to jedna múdrejšia od druhej. Čo to pre nás bývalých staro - dôchodcov donieslo ?

      Za vlády Mikuláša Dzurindu, neviem kto vtedy viedol MV SR, ale prišiel " geniálny " prípis , že  vzhľadom ku účinnosti zákona č. 328/2002 , pokiaľ niekto slúžil viac ako 15 rokov, ja som mimochodom odslúžil niečo cez 20 rokov,  sa starobný dôchodok považuje za výsluhový.  Týmto nešťastným výsluhovým dôchodkom sa začali naše patálie.

 

    Tak napríklad za ministrovania v MV-SR  Vladimíra Palka ,  teda za vlády Mikuláša Dzurindu, v roku 2004 , starobným dôchodcom  bol dôchodok valorizovaný o 6% a výsluhový dôchodok len  o 3,5%.

 

Ďalšia perlička pre výsluhových dôchodcov sa dostavila v roku 2009, za vlády Róberta Fica. Dôchodcovia   zo Sociálnej poisťovne  dostali valorizáciu ku 1.1.2009. výsluhovým dôchodcom ostáva valorizácia dôchodku stále ku 1.7. , toho ktorého roka, teda  o pol rok neskôr.

            Ako čerešnička na torte, je  zákon č. 185/2012 Z.z. , ktorým bol novelizovaný zákon č. 580/2004  Z., o zdravotnom poistení a zmene doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou sa súčasne novelizoval aj § 68 zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov  a vojakov.  Bola ukážka arogancie moci, pretože podľa viacerých právnikov je celkom isté , že tento zákon bol prijatý protiústavne.  Stručne a jasne došlo ku zmrazeniu valorizácie výsluhových dôchodkov. Takže ostatne valorizovaný dôchodok mali výsluhoví dôchodcovia 1.7.2011.                  

         Diskriminácia výsluhových dôchodcov však pokračuje veselo ďalej.  Za terajšej vlády Róberta Fica, sa dňom 1.5.2013 prijal  zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, kde vymysleli tabuľku, podľa ktorej sa valorizuje výsluhový dôchodok. Keďže som odslúžil "iba " niečo cez 22 rokov tak mám nárok na valorizáciu vo výške 5,60 Eura. Keby som bol odslúžil u polície zhruba 30 rokov , mal by som nárok na valorizáciu tak ako starobný dôchodca t.j. 11,20 Eura.  Darmo že som odpracoval ďalších 17 rokov v civile a odvody platil do Sociálnej poisťovne to že som odpracoval celkove 39 rokov, sa mne vôbec nezohľadňuje.  Grázel, ktorý po nás strieľal , alebo  povaľač, ktorý v živote možno nikdy nepracoval, má nárok na valorizáciu dôchodku vo výške 11,20 Eura.

      Iróniou je, že pán minister Róbert Kaliňák v televíznej relácii pred uvedením do platnosti vyššie uvedeného zákona povedal, že tí ktorí pracovali v civile a budú mať nízku valorizáciu výsluhového dôchodku, pričom odpracovali minimálne myslím, že 15 rokov v civile,  si budú môcť uplatniť valorizáciu  v Sociálnej poisťovni SR.  Áno má pravdu, pretože moja bývalá kolegyňa, ktorá šla do dôchodku oveľa neskôr poberá ako výsluhový dôchodok, tak aj starobný dôchodok, takže má aj dve valorizácie. Dobré že?  Lenže nám, ktorí sme šli do dôchodku pred rokom 2000, zhodnotili a započítali všetky odpracované roky do výsluhového dôchodku, v mojom prípade aj tých 17 rokov v civile,   takže na nejaký starobný dôchodok nárok nemáme. Neviem o koľko desiatok ľudí sa v tomto prípade v Slovenskej republike jedná. Tu sa čaká na vymretie toho druhu, pretože mnoho mojich rovesníkov a bývalých kolegov je už dávno pod drnom.  Nie je to arogancia vládnej moci?

 

    Takto, pokiaľ budem žiť, budem  naďalej ukracovaný na normálnom starobnom dôchodku, teda mojom  tzv. výsluhovom dôchodku  a to naďalej každý mesiac, prinajmenej do roku 2018, čo pri mojich chorobách a vydávajúc za lieky ročne spolu s manželkou v priemere 870 Eur, sa  určite toho roku nedožijem.  Z Ministerstva vnútra SR, nebolo im hanbou odpísať mi listom zo dňa 5.3.2013, kde 70 ročnému starcovi  okrem iného  uvádzajú :  " Vzhľadom na skutočnosť, že ide o osobitný systém sociálneho zabezpečenia, navrhované zvýšenie priznaného výsluhového dôchodku zohľadňuje len skutočnú dobu trvania služobného pomeru, pričom 1.júla 2018 mechanizmus zvyšovania výsluhového dôchodku bude závisieť od medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý pol rok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, v ktorom sa zvýšenie vykonáva. Ten rok 2018 však treba dožiť a kto vie čo si nasledujúca vláda zmyslí. Niet právnej istoty v mnohých ohľadoch.

     Neočakávam žiaden kladný ohlas, skôr škodoradosť - veľká radosť. Ale chcem týmto budúcim adeptom na povolanie policajta naznačiť,  dávajte si pozor, kde vstúpite. Môže sa vám na starobu stať ako mne, že vás štát svojou aroganciou moci,  za službu pre tento štát potrestá a ukráti na dôchodku napríklad na valorizácii. 

 

     Rozhodne je mojou mienkou, že keby sa v tomto štáte  nestriedali vlády jedna za druhou a každá prevráti všetko hore nohami a úplne naopak ako predošlá, keby nebolo tej ješitnosti a     arogancie, nemohol by sa stať podobný prípad ako mne. Len žiaľ nedotýka sa to iba môjho dôchodku. Niečo je zhnité v tom štáte dánskom.  Veľmi ľutujem, že som v roku 1969 neemigroval do NSR,  ku mojej tete a ďalšej rodine, ktorí nás pozývali a čakali nás.

 

V Košiciach dňa 12 7.20013         Rudolf  Pellionis.

 

P.s. Dnes som dostal dôchodok . Hurá ! Mám ho od dnešného dňa, zvýšený po dvoch rokoch, o      5,60 Eura.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Allwill1@outlook.com

(Allison Williams, 19. 11. 2016 10:56)


Mám rozvod od môjho manžela, keď som bola v šiestom mesiaci tehotenstva so svojím druhým dieťaťom. My len bol ženatý na krátku dobu a mala ďalšie dieťa, ktorý bol jeden rok starý. Boli sme argumentovať a hádajú nonstop odo dňa, keď naše prvé dieťa bolo počaté, žiadnu lásku ani dôveru od neho už tak sa rozviedol. A všetky tieto chvíle som sa snažil všetky možné prostriedky, aby ho dostať späť, som sa tiež pokúsil niekoľko rôznych kúziel kolieska z iných krajín, ale žiadny z nich by mohla priniesť Richarda späť ku mne. To bolo len Dr Madani, kto mi zaručená naliehavá 4 dni svojho návratu domov, a on ma uisťujú, že môj manžel so mnou pred 4 dňami. Píšem ponúknuť svoje poďakovanie a hlbokú vďačnosť k vám udržať svoje sľuby, a za pomocou svojej nadaných a veľmoci, aby svojho manžela späť ku mne domov .. Bola som nadšená vedieť, že ste sa špecializujú na zmieriť milenci. Nikdy som si nemyslel, v celom mojom živote, že budem písať niekomu poďakovať za casting kúzlo lásky na svojom manželstve, ale ten deň je tu! Nikdy som nebol spokojný v mojom živote, a mám pocit, že všetky moje sny sa premenili v realitu teraz. Ďakujem vám, DR Madani, mi pomohol cez najhoršie obdobie môjho života, za to, že taký veľký kúzlo koliesko, a za to, že mi kúzlo lásky, ktorá mi priniesla toľko radosti. Ak pochybujete o svojej schopnosti, verte mi. Mali by ste mať šancu. To sa oplatí spôsobmi, ktoré ste nikdy ani predstaviť, obráťte sa ho prostredníctvom svojho e-mailu: dr.kadkiamadani@gmail.com alebo WhatsApp HIM +2348138624813 ďakujem moc, pán

-
NAJVÄČŠÍ SPELL CASTER ALIVE

A kolko poberate dohromady.

(jano, 9. 1. 2015 17:49)

Ja som byvaly banik ktori oddrel v najtazzich a najrizikovejsich robotach ked bol uhel strategicka surovina a my boli otroci.Zato sme mali super1AAkat a dochodok 3800 korun.V r.1991 nas invalidov a expozicnych vykopli na ulicu strhanych.Mal som v ex kat.20r.+mozno 8 ako pomocny pracovnik ked sa naslo miesto vhodne.Moj dochodok PI ako aj starobny bol rovny v r.1990.Ako hovorite Pan Dobsincan JuDr nic nie je pravda co nam garantovali komunisti.Vraj najvyssi dochodok v republike.Kde sa stratil.Ja sa nehanbim povedat ze moj dochodok stavovskyPI povazovany tiez automaticky za starobny je v r.2014, 510EU. My sme to mali ratane do 60 ci 62.Mal som 20r.superky 2r.1kat a okolo 20 nahradnu dobu 3 kat.Aj ked som od 50ky ako mozny starobny robil nic sa mi neratalo aj ked som platil odvody.Aj kebysom bol mal 15r.odrobenych na dochodku nic sa neratalo a 2 dochodok by som nedostal.Preco by mal mat vojak ci policajt ine privilegia a brat 3 dochodky s civilnym. Moje odvody boli 3x vyssie ako mladsieho kolegu prace tiez viac a on ma dochodok 830EU Tak priblizne rovno alebo my viac podla zasluh .Je to hnus a vraj je to tak spravne tvrdi tvorca valorizacie nas sudca.Dnes mam zato ze mi robota znicila zdravie a bol na invalidnom ktory trva a dnes duplovane lebo mam aj z toho hnusu rakovinu 510EU,starobny z CI,ci priami 580EU 510 ma uz aj z 1 kat.a skoro 500 aj z 2 kat.Tak odborne valorizuju.Novodochodca expozicny ma 530,starobny z PI,CI,aj bez choroby 830 aj viac.Co sa tykaextra dochodkov tak za extra pracu a tu sme my odvadzaliza komunistov no nieze by dali este kratia.mladi sa z nas smeju a hladkaju si brucha co ani nezarobili kolko dostavaju. Aj nadalej sa vsetko robi zle neodborne a hovoria aj analitici o krivde na starodochodcoch no na nas exemplarne.Co bolo dobre rusia.Kategorie progresivna dan stropy a ulavy kdejake zadarmo.Ked ulava tak za akcie a podiel na buducom zisku. Ved z coho su miliardari.Zo statneho a zdieranie akcionarov o akcie ci tunelovanim.Pisal som premierovi,na ustavny sud na MPSVaR aj Paskovi a nic.Teraz perlicka.Poziadal som soc poistovnu o starobny z doch.systemu v r 2013.Vypocitali mi 292 EU,kym kolega moj rocnik ,tiez stavovsky PI vyradeny o rok ci dva neskor v r. 1991 dostal starobny zo stavovskeho 816 EU vlani. Co ktomu dodat.A ked mi to povedal hned somskoro zinfarktoval.Mne ani ziadost uz nechceli spisat.Ze preboha vsak uz ste tu 3 ci4 krat.Dajte co patri podla slubeneho minimalne ako mladsim kolegom a nebudem sem chodit. Peniaze maju pre kdekoho a namkratia co sme mali garantovane komunistami Mohol ist do bane kazdy.Aj zdravotneslabsich brali co nechcel nikto hlusit za podmienok ktore boli kedysi. No uz mam nervy a na mojho raka to nie je dobre.S pozdravom zhnuseny udernik co sa hanbi ze bol poctivy rubac na komorach a pripravach s mnozstvom aj Slovenskych rekordov.

Re: A kolko poberate dohromady.

(Rudolf Pellionis , 10. 1. 2015 10:35)

Nemienim sa naťahovať s týmto hnusným odporným štátom. Som po 4 infarktoch a ťažkej operácii. Ale keď vás poteší, 17 rokov čom som odpracoval v civile mi a absolútne nezohľadňujú , čiže za tieto roky nedostávam žiadnu valorizáciu, ale ani žiadne civilný, teda sociálny dôchodok, ako sľuboval Kaliňák . Kľudne si vypočítajte koľko môžem dostať za 22 odpracovaných rokov u polície. Každým rokom sa mi penzia zmenšuje. Pokiaľ každý civilista dostane napríklad 5.50 valorizácie na mesiac, ja dostanem presne o polovicu menej, teda 2,25 Eura. Iba za odpracované roky u polície, civilné roky sú fuč v prospech štátu. Je to hnusný svinský štát a so žalobou by som uspel azda iba na Medzinárodnom súde v Hágu, ale asi by som sa rozsudku nedožil. Jednoducho som rezignoval. Koľko poberám dohromady? Hanbím sa to napísať, pretože už manželka berie viac. Keď sme začali, ja som mal o tisícku viac ako ona. Nuž taká je spravodlivosť v tomto debilnom štáte.

Odpoveď od MV-SR

(Rudolf Pellionis , 4. 9. 2013 18:47)

V skrátenej forme som podal sťažnosť na MV -SR a dnes som dostal odpoveď. Prakticky v tom vyzerám, že som blbec, pretože nerozumiem zákonom, ktoré boli uvedené v rámci zbierok zákonov SR. Takže štát má vždy pravdu.

Re : Presne tak som dopadol aj ja...

(Rudolf Pellionis, 26. 8. 2013 13:49)

Jozef z BA, ďakujem za výstižné doplnenie. Osobne by som bol zvedavý, koľko nás na Slovensku ešte podobných staro - dôchodcov, teraz žial, výsluhových dôchodcov žije. Podal som sťažnosť na MV -SR, voči terajšej valorizácii, ale zrejme ma majú kdesi v paži. Počkajú si pokiaľ vymreme a problém bude vyriešený.

Pozdravuje Rudo.

Presne tak som dopadol aj ja...

(Jozef z BA, 26. 8. 2013 12:36)

...ako rovesník autora, modlitby pred a po vyučovani /r.1948-1950/, potom pred "Pieseň práce" a v závere vyučby "Z národov hoc sme rôzných", potom vyučenie v remesle, následne VZS a po nej ZNB /emigrácia švagriny do NSR-personálne výrazne postihovaný/, v r.1991, odchod do starobného dôchodku, tu pripomínam, že v tej dobe bola zákonom stanovená maximálná výška starobného dôchodku zo Soc. poisťovne na sumu 3800.- Kčs, ktoru som však nedosiahol a to aj pri započte rokov v civilnom zamestnaní pred a po skončení služby v ZNB /cca 9 rokov/. Potom prišiel zákon 328/2002 Z.z. a starobný dôchodok sa mi bez mojho vedomia zmenil na Výsluhový dôchodok so všetkými dôsledkami ako to opisuje autor. Ale následne už podľa citovaného zákona došlo v ZNB /atď.../ k výraznému navyšovaniu platov v štátnej službe a navyšeniu všetkých náležitosti pri odchode do Vysluh. dôchodkov /stačilo odslúžiť aj 15 - /20/ rokov a takýto odchádzajúci príslušníci OZ v SR aj napriek relatívne krátkej doby služby, resp už všetci odchádzajúci mali priznávane VD v oveľa vyššej sume ako starodôchodcovia i keď predmetný zákon dával zákonnú možnosť tieto staré a premenované SD, postupne vyrovnávať na úroveň priemerného VD v MV a MO SR. No žiaľ pre trvalé zmeny vládnucej garnitúry na MV SR a budovania demokratických a právnych istôt sa to až do dnešných dní nenaplnilo a tak starodôchodcovia MV...sú nespravodlivo postihovaní poberaním podpriemerných Výsluhových dôchodkov, ich nezakonnou nevalorizáciou ako aj všeobecne médiami - bez akejkoľvek obhájoby vykonávanej záslužnej služby štátu, kompetentnými ústavnými činiteľmi sú aj títo starodôchocovia -VD pranierovaní a nedôstojne zmanipulovanou verejnou mienkou osočovaní a degradovaní, bez uhľadu na ich dlhodobu službu pri ochrane vlastného štátu, majetku, zdravia i života občanov.
A to je hrozná vizitka už viac ako 23-ročného panovania vládnucích garnitúr a partokracie, ktorých výsledky si možeme denno denne konfrontovať so súčasným stavom spoločnosti, kriminality, rozkrádania, lúpeži, vrážd, sebevrážd, gorilami, stavom a vymoženitelnotou práva, stavom orgánom činných v trestnom konaní, súdnictvom až po ÚS, byrokracie na samosprávných orgánoch, neprimeraných platoch a odmenách súkmeňovcov a tak ďalej a tak ďalej.....
Ďakujem autorovi /svojmu súputníkovi/ za jeho podnetný článok.

Re:Poteší Ťa iná nespravodlivosť?

(R. Pellionis , 17. 7. 2013 12:50)

Ahoj Alan !

Samozrejme že ma nepotešila iná nespravodlivosť. Ale jednoducho som to musel napísať. Aj Tvoj prípad je potvrdenie o tom, ako sa tento štát stavia ku staro - dôchodcom. Žiaľ podobné to bolo aj za sociku. Viem, že rodičia ledva vyžili a pritom za množstvo liekov platili celkom ostatnú dobu 1.- Kčs za recept. Teraz sa lieky nedoplatíš. Ani len valorizácia dôchodku ti to nevynahradí. Proste je už desaťročia zaužívané, že ten, ktorý ide do dôchodku môže, ale nemusí byť spokojný. Záleží podľa výmeru. Lenže časom sa dostaneš na takú úroveň, že tí hore o tom asi nemajú ani šajnu. To je to svinstvo!!!

Poteší Ťa iná nespravodlivosť? :-)

(Alan , 16. 7. 2013 20:43)

Ahoj, Rudi!
Tento článok sa dosť vymyká z toho, na čo sme tuto na tejto webke zvyknutí, je to akoby Tvoj výkrik do tmy...
Ale aby neostal bez odozvy :-) pridám len náčrt môjho problému - inej nespravodlivosti, ktorou postihuje táto arogantná moc aj iných.

Pretože došlo k rozdeleniu republiky v čase, keď som pracoval v podniku so sídlom v Prahe mi vypočítava môj dôchodok česká i slovenská poisťovňa zvlášť. Môj dôchodok je teda súčtom dvoch dôchodkov. Povedal by si si : výhoda! Opak je pravdou! Obe poisťovne urobili krutú nespravodlivosť v tom, že mi započítali len príslušné roky týkajúce sa tej-ktorej poisťovne - do r. 1993 a po. Tým pádom som sa dostal u oboch do tzv nižšej krivky, lebo som nesplnil ani u jednej limit na uznanie plného dôchodku. Takto ma obidve ukracujú o 130€ mesačne. Pritom som celkovo odpracoval 43,5 roka. Súdim sa druhý rok. Kamarát s rovnakým osudom súd vyhral, napriek tomu to naša Soc. poisťovňa ignoruje. Nuž toto je iná forma arogancie moci.
Ale radšej sa tuto venujme Dobšinej, nie?