Choď na obsah Choď na menu
 


BANÍCKA MONOGRAFIA GEMERA A MALOHONTU

Príspevok Boršodsko – gemerskej skupiny bansko-hutníckeho spolku k poznaniu geologickej stavby okolia Dobšinej

 

            Boršodsko – gemerskú skupinu krajinského banského a hutníckeho spolku založila skupina nadšených odborníkov týchto žúp na ustanovujúcom zhromaždení dňa 29. júna 1897, ktoré sa konalo v Rožňave. Jedným z jej hlavných cieľov bolo zozbierať podklady, vykonať nevyhnutný výskum a následne  vydať knižne  banícku a hutnícku monografiu Boršodskej a Gemerskej župy. V súvislosti so spracovávaním baníckej a hutníckej časti bolo rozhodnuté spracovať aj polohopisné a geologické mapy. Rozvinutú spoluprácu členov skupiny však ovplyvnili rôzne osobné i spoločenské udalosti a tak z pôvodného návrhu vydať monografiu v troch častiach (monografiu baníctva Gemerskej župy, monografiu baníctva Boršodskej župy a spoločnú hutnícku monografiu obidvoch žúp) uzrela svetlo sveta iba jej prvá časť. Táto bola vydaná v roku 1907 pod názvom:

Banícka a hutnícka monografia Gemerskej a Boršodskej župy

prvá časť

BANÍCKA MONOGRAFIA GEMERA A MALOHONTU ako zákonne zjednotených žúp

so 74. obrázkami v texte

a 48.technickými prílohami

zostavil

z poverenia Gemersko-boršodskej skupiny Krajinského baníckeho a hutníckeho spolku

GUSTÁV EISELE

diplomovaný banský inžinier, tajomník skupiny

 

vytlačené na náklady skupiny

vo vydavateľstve kníh vdovy Ágosta Joergesa a syna v Banskej Štiavnici

1907

 

obr_1-titulna-strana-eisele-ban-monografia.jpgPublikáciu (obr. 1), ktorá okrem 546. strán textu obsahuje aj 74 obrázkov a 48 kreslených príloh, z poverenia boršodsko-gemerskej skupiny zostavil diplomovaný banský inžinier Gustáv Eisele – tajomník tejto skupiny.

            Pomerne rozsiahla časť publikácie je venovaná nielen baníctvu v Dobšinej, ale aj geografii okolia, opisu dejín, zvyklostí a nárečia. Z hľadiska nášho  príspevku sú zaujímavé dve grafické prílohy publikované, tak ako aj ostatné, v osobitnom zväzku.

            Ide o  geologickú a polohopisnú mapu chotára mesta Dobšinej

obr_2-geologicka-a-polohopisna-mapa-dobsinej-ruffinyi-1907--kopirovat-.jpg

mapu sideritového rudného telesa, kobaltových baní na Zembergu a dedičnej štôlne

obr_3-mapa-siderit-telesa-zemb-bani-ded-stolne-1907--kopirovat-.jpg

             Geologická a polohopisná mapa v mierke 1:25 000 je zostavená na základe výsledkov mapovania, ktoré uskutočnil Eugen Ruffinyi – významná osobnosť mesta Dobšinej, známy predovšetkým ako jeden z objaviteľov Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Je, rovnako ako aj všetky ostatné grafické prílohy, čierno-biela, jednotlivé druhy hornín sú rozlíšené šrafovaním. Mapu doplňujú priečne rezy v mierke 1:5760 a 1:25 000. Jednotky, ktoré na území vystupujú, nie sú vo vysvetlivkách klasifikované z tektonického ani stratigrafického hľadiska, čo je však poplatné vtedajšej úrovni poznania

obr_4-jelmagyarazat-vysvetlivky.jpg

 Okrem toho mapa obsahuje aj polohopisnú situáciu záujmového územia (poloha mesta, názvy terénnych častí, výškové kóty), banské miery a banské polia a trasy lanovkových dráh.

            V tejto súvislosti poznamenávame, že v druhom vydaní publikácie o Dobšinej je uverejnená prvá orginálna geologická mapa okolia mesta vydaná v práci P. Rozlozsnika:

Die geologischen Verhaltnisse der gegend vor Dobsina, Geologica hungarica, Ser. geol. 5, Budapest 1935

obr_5-geomapa-dobsinej-a-okolia-p.rozloznika_zmenena-exp.jpg

 

Košice 21. 9. 2015                                                               Ing. Mikuláš Rozložník       

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.