Choď na obsah Choď na menu
 


 

Čo napísali o Dobšinej v roku 1727 ?

 

V meste  Braunschweig, ktoré leží v Dolnom Sasku (Nemecko), bola v roku 1727 vydaná kniha Franza Ernsta Brückmanna (27. 9. 1697 – 21. 3. 1753).  Jej autor, získal v roku 1721 kvalifikáciu lekára, ale bol aj mineralógom a zaoberal  sa tiež históriou prírodných vied so zameraním na mineralógiu a botaniku. Kniha, s peknou grafickou úpravou úvodnej stránky, je v nemčine a čiastočne v latinčine, písaná starým ozdobným písmom. Úvodná stránka obsiahle informuje o obsahu knihy a jej prepis je nasledovný:

Magnalia Dei in locis subterraneis oder Unterirdische Schatz-Cammer aller Königreiche und Länder, in ausführlicher Beschreibung aller, mehr als MDC. Bergwercke durch alle vier Welt-Theile, welche von Entdeckung derselben bis auf gegenwärtige Zeit gebauet worden und noch gebauet werden; in was Stand sie jemahls gewesen und wie sie jetzo beschaffen; was vor Ertze, Steine und Berg-Arten aus solchen jemahls gewonnen und noch zu Tage ausgefördert werden; nebst Anmerckung aller derjenigen Länder und Oerter, wo Edelgesteine zu finden, in geographischer Ordnung und einigen Kupffer-Figuren zu besichtigen dargestellet von Francisco Ernesto Bruckmann, med. doct. acad. caesar nat. curiosor et soc. reg. Prus. Scient. Colleg. et pract. 
Braunschweig MDCCXXVII. 

Vo voľnom preklade:

Mocné skutky božie, alebo podzemná komora pokladov všetkých kráľovstiev a krajín v podrobnom opise všetkých viac ako dobrodružstiev v prírode. Bane vo všetkých štyroch svetadieloch, ktoré boli otvorené až do súčasnosti, a ktoré ešte budú otvorené; aký bol ich bývalý  stav a ako sú teraz usporiadané; a čo sa z vyťažených rúd a hornín získava; s poznámkami o všetkých krajinách a miestach usporiadaných v zemepisnom slede, kde sa nachádzajú drahé kamene a zobrazenia jednotlivých tvarov výskytu medi.

 

Text o Dobšinej sa nachádza na stranách 260 – 261 v kapitole opis všetkých baní v Európe:

Obrázok

Obrázok

                  

      „Názov mesta sa udáva v troch podobách, ako „Topšin, Topšau a Dobšina“ (Topschin, Topschau, Dobschina), s konštatovaním, že ide o banské mesto, ktoré leží v údolí medzi dvomi vysokými vrchmi, od čoho dostalo aj svoje meno. Ak sa totiž z vrchov pozeráte na dno údolia s mestom, vyzerá, ako by toto ležalo v hrnci (Topff – Topschau).  Preto je aj na symbole mesta zobrazený muž ako pozerá do hrnca, čo je tiež možno vidieť na orgáne v kostole. Sú tu pekné bane, kde sa získava meď a železo. Z mineralogického hľadiska je veľmi pekný  drobno ihličkovitý čierny limonit (schwartze Glass-Kopff). Nachádza sa tu aj vysoká pec, ktorú dal postaviť terajší podžupan Pavol Lányi (Paul Lany). V celom Uhorsku okrem nej nie je žiadna iná.

Nachádzajú sa tu aj „hniezda“ rumelky (Cinnober-Nester), z ktorej sa vyrába ortuť (Mercurium). Nad mestom leží vysoký vrch, kde asi pre dvadsiatimi rokmi vyššie menovaný pán podžupan dobýval azbest (Asbestum), z ktorého dával vyrábať nehorľavý papier. Dnes sú tieto bane  uzavreté a zavalené“.

           

            Záverom sa žiada dodať, že Dobšiná už v tomto období mala významné postavenie najmä z hľadiska výskytu nerastných surovín.                       

            Kniha viazaná v koži sa v pomerne dobrom stave uchovala v našej rodinnej knižnici, vďaka môjmu otcovi, o čom svedčí aj jeho podpis na prázdnej stránke knihy.

Spracované ako spomienka k jeho nedožitým narodeninám.

                                                                                                    

Obrázok

 

Košice 8. 4. 2011                                                                           M. Rozložník

Ukážka titulnej strany :

Obrázok

 

Ukážka zo strany  260

Obrázok

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Franz Ernst Brückmann

(Eva Šmelková, 17. 4. 2011 14:54)

Ďakujeme, za zaujímavý článok. Odstavec z knihy, ktorý je venovaný Dobšinej, je o to cennejším, že nemecký polyhistor Franz Ernst Brückmann, lekár vo Wolfenbüteli, bol v Dobšinej i osobne. Čerpal teda, takpovediac, z prvej ruky. Cestu po hornom Uhorsku vykonal v roku 1724. Jeho hostiteľom bol Daniel Fischer, lekár a vedec z Kežmarku, vtedy žijúci v Liptovskom Mikuláši. O Brückmannovej návšteve vieme z jeho cestopisov, ktoré vydal v roku 1740 vo Wolfenbüteli tlačiar Petr Christ Wagnerus. Tých cestopisov je sto a deväťdesiaty z nich, pod názvom „Sistens Memorabilia Leutschoviensia Et Dobschinensia“, popisuje práve jeho pobyt v Levoči a v Dobšinej. K tomuto spisu som sa zatiaľ žiaľ nedostala, hoci to musí byť zaujímavé čítanie.

Pán Rozložník, dopíšte prosím do záveru článku i bližšie údaje o Vašom oteckovi. Veď čo si sami nezaznamenáme, neurobí za nás nikto.

Veľmi zaujímavý článok.

(Rudolf Pellionis, 11. 4. 2011 10:41)

Ďalší dokument, že Dobšiná bola známa v minulosti aj v zahraničí. Jej sláva je žiaľ však iba minulosťou. Pre mňa osobne je zaujímavá prinajmenej tretia verzia o vzniku názvu mesta. Je nesporné, že význam tu má bulinerské slovo Topšau. Aj z tohto dôvodu mne pripadá veľmi smiešne súčasné oficiálne tvrdenie, že názov mesta vznikol citujem : "Jeho názov je pravdepodobne odvodený od Dobšinského potoka, ktorý sa v historických prameňoch prvýkrát uvádza v roku 1320 ako Dupsina fluvius. Toto pomenovanie sa v súčasnosti považuje za slovanské." Je všeobecne známe, že najmä prisťahovalcom do Dobšinej z iných regiónov Slovenska, bolo a je veľkým tŕňom v oku, že by pôvod mena mesta mohol byť nemecký. Vôbec to ani na oficiálnych stránkach mesta nepripúšťajú.Ale aj to je svedectvo o vývoji mesta, raz bude mať azda úplne iné meno a to vplyvom najnovšieho zloženia obyvateľstva čo do národnosti, ktoré sa tu stane väčšinou, ktorému bude úplne jedno či to bola Tupscha, Dobschau, alebo Dobšiná.