Choď na obsah Choď na menu
 


Dobšinská elektráreň

Vodná hydroelektráreň Dobšináelekt.-01.jpgVodná elektráreň PVE Dobšiná bola daná do prevádzky pred 60 -tými rokmi. Predstavuje unikátne dielo vtedajších projektantov a stavbárov, ktorí vedeli náležite využiť nadmorský výškový rozdiel Hnileckej a Dobšinskej doliny.
Pripomeňme si jej 60-ročné jubileum stručnou históriou jej výstavby a základné technické údaje o nej.
     Dôvodom na jej vybudovanie bola po druhej svetovej vojne stále sa zvyšujúca potreba energie pre priemysel a obyvateľstvo a v neposlednom rade i pre banské firmy ťažiace prepotrebné nerastné suroviny v Spišsko  - gemerskom rudohorí. Pre jej získanie sa hľadali hlavne také alternatívy, ktoré umožňujú jej výrobu  bez náročného vstupu do systému nerastnými surovinami ako je uhlie alebo plyn. Výroba elektriny pomocou jadrového reaktora bol prvýkrát vo svete použitá až  v roku 1951 v USA – štát Idaho.
     Optimálne sú také prírodné lokality v ktorých sú pre jej výrobu uvedené vstupy nepotrebné, sú ekologické a umožňujú  získať dostatočný vodný výškový rozdiel pre pohon turbíny.  A taká veľmi výhodná lokalita, známa už v minulosti, sa využila v  päťdesiatych rokoch minulého storočia kedy bolo započaté s rozsiahlou výstavbou  prečerpávacej vodnej elektrárne PVE -  Dobšiná, postavenej v blízkosti tohto mesta vo Vlčej doline.

elekt.-02.jpg
     Myšlienka vybudovať takúto elektráreň, ako prvej  na Slovensku, vznikla už začiatkom 19. storočia, hlavne pre mimoriadne priaznivé podmienky spočívajúce vo využití  269 m (udáva sa i 277 m) výškového rozdielu medzi  Hnileckou a Dobšinskou dolinou. Významný podiel na jej výstavbu má i Prof. P. Daniševič.
V roku 1948, na podklade návrhu švajčiarskej firmy Motor-Columbus a projektu firmy  Hydroprojekt Bratislava, sa započalo s jej výstavbou.  Zo strany Dobšinského kopca (viď mapku)

elekt.-03.jpg 

bolo započaté s razením 1,6 km dlhej štôlne a to v nadmorskej výške zodpovedajúcej  počve priehradného múru na rieke Hnilec,

 

041--p.jpg

       Fotené z priehradného múru na  tok Hnilca, alebo jeho zvyšky, smerom na Palcmanskú Mašuelekt.-06.jpg 

do ktorej bolo uložené oceľové tlakové potrubie. Súčasťou štôlne je i tlaková vyrovnávacia komora. Od jej vyústenia až po vlastnú hydroelektráreň vo Vlčej doline bolo potom do vykopanej rýhy uložené veľkoprofilové oceľové potrubie, ktorým tečie voda priamo na pohon dvoch turbín. Do skúšobnej prevádzky bola prvá turbína spustená  17.4.1953.
     V údolí rieky Hnilec bolo nutné akumulovať vodu a vybudovať k tomu  priehradnú nádrž Palcmanská Maša (s objemom 11 mil. m3 vody). Pred jej napustením bolo nutné likvidovať tu existujúce osady a tiež preložiť železničnú trať v dĺžke 5 km.

 

elekt.-05.jpg

 

dedinky-pred-vystavbou-priehrady.jpg

                             Celkový pohľad na terajšie dno priehrady približne z roku 1950

 

p.m.-06.jpg

                                      Ešte jedna porovnávacia fotografia dna priehrady
     Dnes táto priehrada, nachádzajúca sa na okraji Národného parku Slovenský raj je, okrem potrieb elektrárne, ideálnym miestom pre vodné športy a rybolov (používanie člnov na benzínový pohon je zakázané) a v okolí i pre lyžiarske športy (zjazdovky a trate  na bežky).    
     Prevádzka elektrárne je vybudovaná tak, že môže prečerpávať vodu z nádrže  pri elektrárni vo Vlčej doline späť do priehrady Palcmanská Maša.

 

oprava-transfomatora-v-dnoch-6.9.---28.9.1959---kopia.jpg

       Ešte záverom pridávame už historickú fotografiu opravy transformátora v Dobšinskej elektrárni v dňoch 5.8 až 28.9.1959. Z ľava sú nasledovní pracovníci : Karol Dolog, pán Valent, Rudolf Pellionis, Štefan Fedor a František Lipták. 

dobs2.jpg

   Fotografia pracovníkov elektrárne zaslaná od Ing. Imrich Gunda z Banskej Bystrice. Doplnenie a uvedenie menoslovu pracovníkov je uvedené nižšie v komentároch : " doplnenie a oprava - definitívny zoznam " od Alana Dologa a Františka Liptáka.
 

 

dobs1.jpg

          Fotografia zaslaná od Ing. I. Gundu, pravdepodobne zo začiatkov montáže elektrárne.

 

     Následne bola vybudovaná v miestnej časti mesta Dobšiná  - Tri ruže ďalšia elektráreň MVE II (uvedená do prevádzky v roku 1994), do ktorej je voda privádzaná cez podzemné banské dielo v dĺžke 1,35 km s uložením potrubím.
     Pod mestom Dobšiná sa vybudovala  v rokoch 1957 – 1960 ďalšia vodná nádrž, ktorá akumuláciou vody reguluje odtok vody cez Dobšinský potok do rieky Slaná. 

elekt.-04.jpg


    Súčasne je už celý systém prevádzky elektrárne riadení centrálnym dispečingom Slovenských elektrární priamo zo Žiliny.

Spracoval: RNDr. Ondrej Rozložník 12/2013

 Foto : RNDR. Ondrej Rozložník a Mgr.  Rudolf Pellionis

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

doplnenie a oprava - definitívny zoznam

(Alan, 7. 1. 2014 22:02)

Ďakujem pánovi Liptákovi Františkovi, žijúcemu členovi kolektívu za doplnenie a opravu mojich chýb (bol som dieťa, otec už, žiaľ nežije)
a jeho synovi Ferkovi za to, že si našiel čas a napísal to.

1. Fremund - strážnik - pôvodom Čech
2. Fedor Štefan
3. Tomášik
4. Kubiňák Ján - bol aj riaditeľ
5. Gunda Imrich
6. Schmidt Rudolf
7. Husár Gusto
8. Martinec Juraj
9. Lupták štefan
10. Pack Jozef
11. vrátnika si nepamätá
12. Dolog Karol
13. Martinický František
14. Mihálik Jozef
15. Šrenkel Gejza - z fajkou-on dochádzal z Palcmanskej Maši
16. Bernáth Gustáv
17. Uhrinčko
18. Ing. Huszúrety Zoltán
19. Valent Ľudovít - elektromontér
20. Baluch
21. Kolpaská Marta
22. Dobrík - strojmajster

Re: doplnenie a oprava - definitívny zoznam

(Rudolf Pellionis , 8. 1. 2014 10:57)

Alan, veľká vďaka za Tvoju námahu a doplnenie zoznamu pracovníkov. No neviem nebyť Teba, kto by to dal takto do kopy. Pozdravuje Rudo.

identifikácia ľudí na skupinovej fotke

(Alan, 31. 12. 2013 16:47)

Pokúsim sa popísať mená ľudí na fotke. Bude to s nepresnosťami, iste ma niekto opraví, doplní. Ak si očíslujeme osoby zľava doprava a začneme stojacimi, potom by to malo byť asi takto:
1 .vrátnik - nepoznám
2. Fedor Štefan - určite
3. xy
4. Kolpaský Ján (?)
5. xy
6. Lipták (Pavol?) býval na kolónii
7. xy
8. Schmiedt
9. Ľupták Štefan - určite
10 Pack Ján - určite
11 vrátnik - neznámy
12 Karol Dolog môj otec
13 Goldschmiedt - s vysokou pravdepodobnosťou - oni sa odstahovali asi do Blavy na vtedajšie riaditeľstvo, hrával som sa s jeho synom Milošom, ale chýba mi istota
14 xy
15 Schrenkel - bol z Dediniek
16 Bernáth Mikuláš
17 Uhrinčko - určite
18 ing. Hoszúréty - určite
19 Valent - určite
20 ing. Balúch, prvý šéf elektrárne (?)
21 Kolpaská (Viera?) - určite, nie som si istý s krstným menom
22 (Ing.?) Kubiňák (?) - pravdepodobne
mali by tam byť ešte Lehnert Pavol, Ing.(?) Kapinaj...
je tomu 49 rokovštyri krát som sa sťahoval, poznával nových ľudí...

Re: identifikácia ľudí na skupinovej fotke

(Rudolf Pellionis, 31. 12. 2013 17:12)

Alan, teda aj keď sem tam nevieš, ale si perfektný znalec v popise tých osôb. Vďaka!!!

Re: identifikácia ľudí na skupinovej fotke

(Alan, 31. 12. 2013 19:02)

Ide to zo mňa ako z chlpatej deky kliešť :-). Kolpaský tam asi nie je, štvorka je ing. Kubiňák. Hlodalo to vo mne :-).
A ten v tej kockovanej košeli je Imrich Gunda - ozval sa mi jeho syn :-).

Re : Poďakovanie

(Rudolf Pellionis , 16. 12. 2013 10:49)

Alan už sa stalo, fotku pracovníkov som pripojil.

Poďakovanie

(Alan, 11. 12. 2013 12:22)

Ďakujem môjmu dlhoročnému susedovi v dome, garáži a na záhradke pánovi RNDr. Ondrejovi Rozložníkovi nielen za tento článok, ale aj za celú bádateľskú činnosť v historiografii Dobšinej a okolia. S úctou
Alan Dolog
Rudko, ale Ty máš autentickú fotku pracovníkov. Ak náhodou už nie, pošlem Ti ju. Pre dobovú ilustráciu tohoto článku sa tu pýta - aj s popisom mien :-).

Poďakovanie

(Rudolf Pellionis, 6. 12. 2013 16:32)

Milý Ondrej.

Už dlhšiu dobu som postrádal článok o našej elektrárni, ku ktorej ma viaže mnoho spomienok z detstva. Som Ti veľmi povďačný, že som mohol uverejniť Tvoj zaujímavo - pútavý článok o Dobšinskej elektrárni. Prajem veľa ďalších tvorivých síl a teším sa na Tvoje ďalšie príspevky. Pozdravuje Ťa Rudo.

Re: Poďakovanie

(Iveta Takácsová, 8. 12. 2013 10:08)

Aj ja ďakujem, moja detská záhada sa týmto vyriešila, odkiaľ a ako sa dostala tá halda vody do koryta v Dobšinej, keď sme sa vracali z cintorína na Troch ružiach a zastali na moste. A to som musela čakať dlhých viac než 40 rokov..ale nikdy nie je neskoro. A ak sa niekedy vrátim, ukážem deťom a vnúčatám, kam nás vodila mama.