Choď na obsah Choď na menu
 


Dobšinský múr

Oporný múr na Zimnej ulici v Dobšinej

 

   mur-01.jpg  Banské mesto Dobšiná má i svoju historickú hodnotu, ktorá je vyjadrená i stavbami na známej Zimnej ulici, na ktorej sa nachádzajú i obidva kostoly. Bola ulicou na ktorej v minulosti žili so svojimi rodinami prevažne baníci a remeselníci. Neskoršie tu sídlili i majetnejší Dobšinčania so svojimi prevádzkami, reštauráciami a  rôznymi službami.

     Svahovitý terén, vyžadoval aby sa stavby domov v určitých úsekoch ulice zaistili proti zosuvom pôdy opornými múrmi. Medzi hranou múra a domami nie je pevná hornina, je to zvetrala  hornina, resp. prevažne kamenitá suť. Múry sú vybudované v okolí evanjelického kostola a potom od katolíckeho kostola až po ukončenie Zimnej ulici smerom na železničnú stanicu. Sú postavené precízne a odborne z  hornín, naukladaných na seba. Vie si niekto predstaviť čo to bola vtedy za namáhavá práca nazbierať a dopraviť konskými povozmi to ohromné množstvo balvanov na postavenie múrov?. Na ich hrane je kovové ručne vyrobené zábradlie zhotovené  na objednávku mesta vo viacerých dobšinských kováčskych dielňach a  preto je na každom úseku Zimnej ulice kovanie zábradlia iného vzoru. Žiaľ tiež je už značne poškodené a vylámané.

    mur-02.jpg Takto stoja tieto múry už stovky rokov. Ich údržbe a ochrane  bola venovaná v minulosti  i náležitá pozornosť i z dôvodu nielen ochrany domov, ale že na nich boli umiestnené i vodné kašne slúžiace pre potreby obyvateľov ako pitná i úžitková voda (vodovod v tom čase v meste nebol).Žiaľ súčasne ešte existujúce kašne sú neudržiavané a podliehajú korózii. Najhoršie je to s opornými múrmi, ktoré sú v ohrození a začínajú sa miestami rozpadávať.

   Ulice medzi múrom a domami boli udržiavané, mali na tú dobu estetický udržiavaný  vzhľad a samotní obyvatelia sa  v rámci svojich možností o to i starali. Bez výzvy si v nevyhnutnej časti preddomia ulicu upratali, v zime sneh odhrnuli.

     Považujem za nutné upozorniť, že značný podiel na tento súčasný stav majú i samotní obyvatelia Zimnej ulice, ktorých domy sa nachádzajú len cca.10 - 15 m od hrany múra. Verejné priestranstvo využívajú i na ukladanie rôznych potrieb, parkovanie aut (i nákladných) ale hlavne palivového dreva. Drevo je ukladané až na hranu múra vo veľkých objemoch. Pri evanjelickom kostole, kde je výška múru najvyššia cca. 4-5 m,  sú to napr. siahy surového bukového dreva  v dvoch radoch  v dĺžke cca 10 m a výške cca. 3,0 m. Je to obrovská váha, ktorá tlačí na rizikovú okrajovú časť múra. Orientačne je to tlak o váhe cca. 25 - 30,0 ton. Na múre sa zachytávajú a rastú i rastliny, ktoré svojimi koreňmi narušujú kamene a tiež spojovací materiál múra. Udržovanie domov a verejného priestranstva pred domami by si mali uvedomiť i  majitelia domov cigánskych rodín, ktorí sa na Zimnú ulicu prisťahovali, pokiaľ chcú na tejto ulici bývať. Je nutné ich k tomu prinútiť.

 

mur-03.jpg

 

     Možno bude odpoveď zainteresovaných takáto: „však to takto ukladáme už roky a nič sa nestalo“. Zatiaľ sa nestalo, ale raz sa to môže stať a ohrozí nielen budovy v okolí, ale môže dôjsť i k zosuvu na verejnú cestu a k ohrozeniu ľudí.

   mur-06.jpg  Tí, ktorí tam materiál ukladajú by si mali uvedomiť, že ohrozujú v prvom rade sami seba, a tiež svoje domy, ktoré následne môžu byť tiež poškodené. Nehovoriac o tom že to takto, na verejnom priestranstve a majetku mesta, napr. pred evanjelickým kostolom vyzerá veľmi zle (mierne povedané).  Nemohol by to byť malý parčík, s kvetinovou úpravou, lavičkami a i pár parkovacími miestami pre autá? Je to tak nepredstaviteľné a náročné na zhotovenie?. V iných mestách to vedia urobiť.

Pri návšteve kostola prechádzajú tam i turisti, pri oslavách na bohoslužby napr. počas Turíc veľa účastníkov z iných miest, cudzincov a podobne. Čo si asi  myslia o tomto stave??. - pozrite si to na fotografiách ako to vyzerá.

   Je pochopiteľné, že s uložením palivového dreva majú obyvatelia domov problémy, ale tento mali i obyvatelia v minulosti a neriešili to takto. Všetko bolo usporiadané a udržiavané. Dotknutí majitelia by tu v tomto článku uvedené nemali prijať negatívne, priestranstvo pred domom je aj ich životný priestor, ale tiež mesta Dobšiná. Je to i žiadosť na nich aby si to uvedomili. Preddomie na uliciach by malo byť tak upravené. Mali by to pochopiť. Určite sa to dá vyriešiť.

     Verím, že zainteresovaní to príjmu ako podnet na zlepšenie tohto stavu. Je to jedinečný ochranný múr s pekným zábradlím a treba ho zachovať. Musí dôjsť k vzájomnej dohode o prijateľné riešenie medzi samosprávou mesta a dotknutými obyvateľmi Zimnej ulice.

     Samospráva mesta Dobšiná by sa mala týmto problémom zaoberať, v rámci svojich možností múr opravovať a tým predísť budúcim problémom a škodám, ktoré nebudú ekonomicky malé.

 

mur-05.jpg

                       Možno by si mali obyvatelia zobrať príklad z minulosti

Spracoval: 

RNDr. Ondrej Rozložník

3.06.2013

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.