Choď na obsah Choď na menu
 


IV. Svetové stretnutie Dobšinčanov - Turíce

Turíce - 2015

dsc00325.jpg

       V Dobšinej svätodušné sviatky Turíce sú slávené od pradávna a sú tradičné spojené s baníckymi zvykmi. Sú to pohyblivé kresťanské sviatky slávené sedem týždňov po Veľkej noci. Staroslovanský názov Turíce je odvodený od zvieracej masky tura, dominantne zastúpenej v jarných ochranných a obetných obradoch.

105---kopia.jpg

  Pre Dobšinú bolo typické stavanie briezok, pôvodne iba ku bránam domov baníckych rodín.  V súčasnosti keď v Dobšinej prakticky baníctvo zaniklo,  Banícke združenie  bratstvo v Dobšinej, však tento zvyk zachováva  a stavajú " máje" zelené briezky ku domom kresťanov, rsp., občanom mesta, ktorých si vážia.

  Tohoročné Turíce sa niesli v nasledovnom programe :

- Zhromaždenie pred baníckym domom

- Slávnostná svätá omša a služby Božie v rímsko-katolíckom a evanjelickom kostole

- Sprievod mestom, odhalenie monolitu - pamätníka baníctva a ocenenie baníkov pred Radnicou

- Posedenie v MsKS

- Banícka zábava.

       Turíce - 2015 v Dobšinej  sa niesli v trocha nezvyčajnom duchu a to bolo  práve odhalenie monolitu - pamätníka baníctva a podľa mojej osobnej mienky aj určitým zadosť učinením práve Alanovi Dologovi, ktorý tento monolit objavil.Na tomto mieste by som rád zverejnil prejav Alana, pri odhalení pamätníka :

114---kopia.jpg

Vážený pán primátor, vážené slávnostné zhromaždenie, milí rodáci!
     Zastavili sme sa na mieste, na ktorom tento kameň s baníckymi insígniami bude symbolizovať tvrdú banícku prácu tých, vďaka ktorým Dobšiná dosiahla v minulosti svoju slávu, rozmach a pokrokový spoločenský život. Pri skromných baníkoch, ktorí strácali v podzemí svoje zdravie, ale aj životy si spomeňme aj na pridružené profesie, ako uhliari, povozníci, hutníci, zlievači a kováči. Máloktoré banícke mesto môže povedať, že sa v jeho okolí ťažilo viac, ako tridsať druhov nerastov. Najmä meď, striebro, zlato, železná ruda, ale aj kobalt, nikel, sľuda, azbest. Vzdajme úctu všetkým naším predkom, vďaka ktorým naše mesto prekvitalo. Verím, že vždy, keď pôjdete okolo, spomeniete si na niekoho blízkeho, kto vo vás symbolizuje obetavú prácu a hrdú minulosť Dobšinej.
Zdar boh, Gluck auf!

Nechajme však prehovoriť samotného Alana Dologa v nasledovnom :

V Dobšinej odhalili pamätník baníctvu

     V dňoch 20. – 24. 5.2015 starobylé banícke mesto Dobšiná žilo v znamení milých osláv XXIII. Turičných sviatkov. Turice majú predkresťanskú minulosť ako oslava prísľubu novej úrody, znovuzrodenia prírody, plodnosti a hojnosti. Kresťanstvo si tento sviatok pretransformovalo ako „Sviatok Ducha svätého.“ Samozrejme, Turičný sviatok so svojimi atribútmi zostal naďalej pôvodný a logický. V dnešných časoch si túto oslavu zachovali najmä baníci na Gemeri, hlavne v Dobšinej, kde baníctvo najviac prosperovalo a najviac sa rozvinulo. Ťažilo sa tu viac, ako tridsať minerálov obsahujúcich kovy, ale aj nekovy. To je významné špecifikum Dobšinej. Najdôležitejšími boli minerály s obsahom medi, železa, striebra, kobaltu, nikla, ale aj azbest, sľuda, ortuť a zlato. Takýmto spektrom sa môže pochváliť práve len Dobšiná, ktorá sa  preslávila aj prvou baníckou  sociálnou a zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Vznikla cca o 150 rokov skôr, ako častejšie spomínaná poisťovňa v Banskej Štiavnici. Okrem ťažby a spracovania kovov bola sebestačná vo výrobe potravín, piva, papiera, výrobkov z dreva a dreveného uhlia. Vďaka rozvoju ťažby a výroby tu bol pokrokový spoločenský život. Na tieto skutočnosti v dnešnom období Dobšiná spomína a azda načerpe toto mesto výzvu na obrodu práve z tejto slávnej minulosti. Aby obyvatelia mesta nikdy nezabudli na obetavých baníkov, hutníkov, kováčov, uhliarov a povozníkov, vďaka ktorým mesto dosiahlo slávu a pokrok prišiel pred rokmi rodák p. Alan Dolog pochádzajúci z baníckej rodiny s nápadom vytvoriť na počesť baníctvu pamätník. Skromný a jednoduchý, ako ľudia týchto profesií boli. Pán Dolog prehľadal celý  dobšinský chotár.

123---kopia.jpg

Až našiel obrovský, takmer 30 tonový  okrúhliak z kremeňa neďaleko prastarej cesty z Dobšinej na Pohronie. Kremeň s obsahom železa, ktorému slnečné lúče  dávajú ametystový nádych. Dokonale symbolizuje tvrdú a ťažkú prácu, ktorá živila mesto stáročia. Podarilo sa to práve tohto roku na oslavách Dní mesta.  Turičný sprievod sa zastavil na mieste, kde bol tento monolit uložený a ozdobený baníckymi insígniami – kladivkom a želiezkom. Toto boli pôvodné nástroje, ktorými baníci dolovali poklady z útrob zeme.

115---kopia.jpg

Pamätník odhalil jeho pôvodca Alan Dolog spolu s primátorom mesta pánom Jánom Slovákom. Pretože naši predkovia boli veriaci, pamätník požehnali evanjelický a katolícky kňaz pôsobiaci v tomto meste. Miesto dopĺňa pamätná a informačná tabuľa, ale aj tradičná breza, ktorá symbolizuje priateľstvo baníkov s prírodou, kameňom, baňou, ktorá mu dávala chlieb.

dsc00411.jpg
      Súčasťou turičných sviatkov bolo aj IV. Svetové stretnutie dobšinčanov, ktorého sa zúčastnili rodáci z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pekná tradícia, ktorá je dobrým dôvodom na návrat domov. Návraty domov sú ako pohladenie duše, pookriatie srdca. Keď prídeš zo sveta domov, akoby si hlboko načrel vody zo studne, krv čerstvú vstrekol do žíl. Spomienky na praotcov, otcov a mamkine láskavé oči. S pokorou som znovu odišiel, s dušou kľudnou, že niekam patrím naveky.

128---kopia.jpg
Ako bolo spomínané vyššie, na námestí Baníkov , boli ocenení baníci z Dobšinej

dsc00430.jpg

Záverom som si neodpustil fotku, kde som spolu s  dobrým priateľom Alanom Dologom , pri oceňovaní baníkov. Alan má na saku typickú vetvičku s konvalinkou, ktorú prideľujú členovia Baníckeho združenia, účastníkom sprievodu. 

Alan Dolog

Rudolf Pellionis
Fotto :  obrázky k článku o pamätníku.
Magdaléna Dologová a Rudolf Pellionis

Dobšiná 24.5.2015

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

podakovanie

(ondrej, 31. 5. 2015 21:46)

Rudko, preštudoval som si tento príspevok a veľmi ma potešil, lebo sa tu spomínajú aj rusadlie - Turíce, môj najmilší sviatok. Aj u nás stavali mládenci dievkam máje, ale okrem brezy aj jarabina...dedo Sever

článok

(Darina, 31. 5. 2015 14:35)

pekné čítanie a tie krásne stare fotky,,daju sa niekde tu pozrieť vo väčšom????

Re: článok

(Rudolf Pellionis , 31. 5. 2015 15:29)

Odfotil som to za pamätnej tabule, ktorá je pri pamätníku. Tam je to v dobrom rozlíšení. Neviem, možno to dám na FC zvlášť, možno to tam bude v lepšom rozlíšení.

Re: článok

(Rudolf Pellionis, 31. 5. 2015 15:51)

Dal som túto fotografiu zvlášť do historických fotiek Dobšinej, kde je na konci fotiek. Sám som prekvapený detailnosťou fotografie. Dajú sa rozoznať aj tváre.