Choď na obsah Choď na menu
 


IV. Svetové stretnutie Dobšinčanov - Galaprogram

Milí čitatelia, milí rodáci Dobšinčania.

 

     Aj touto cestou chcem vyjadriť svoje hlboké poďakovanie predstaviteľom  mesta Dobšiná, ako aj všetkým, ktorí sa akým koľvek podielom zúčastnili  na organizácii  IV. Svetového stretnutia Dobšinčanov, v dňoch 22.5 a 23.5.2015 a vytvorili pre návštevníkov Dobšinej príjemné prostredie. Napriek tomu, že môj zdravotný stav už nedovoľoval sa zúčastniť  sa všetkých podujatí, čiže nepostrehol som všetko, napriek tomu to chcem rozdeliť do troch tematických celkov.

010---kopia.jpg

Pán primátor Ján Slovák a moderátor Zdeno Zubák, otvárajú slávnostný galaprogram 

  Ako prvá časť  nasleduje  SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM, ktorý sa uskutočnil dňa 22.5.2015 od 15.00, hod., v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej, v ktorom účinkovali :

- Pedagógovia ZUŠ Dobšiná

- FS Gemer

- DFS Gemerčatá

- Boris Nezbeda

- Árpy Farkaš,

ktorí účastníkom tohto podujatia priniesli hlboký umelecký zážitok.

033---kopia.jpg037---kopia.jpg  

    Všetko uvedené, sa nieslo v réžii predstavenstva mesta, na ktorom sa podieľali hlavne pán primátor mesta Dobšiná Ján Slovák , Dr. Terézia Balážiková, a všetko to moderoval známy moderátor RTVS, Zdeno Zubák.

    Pán primátor Dobšinej Ján Slovák privítal účastníkov svetového stretnutia, ako aj delegácie partnerských miest  a za tým nasledovalo udelenie cien mesta.  Chcem sa týmto poďakovať vedeniu mesta Dobšiná, ktoré výslovne dovolilo zverejniť celý podklad priebehu moderácie najmä čo sa týka udelenie cien mesta, ktorý tu pripájam. Pred tým sa však chcem osobne poďakovať a azda aj v mene ocenených za udelenie cien. Osobne si to veľmi vážim a nesmierne cením a ťažko hľadať ku tomu všetkému primerané slová. Som preto rád, že môžem s dovolením mesta predstaviť ocenených.  

Cena mesta pre kolektívy :


Primátor mesta udeľuje pri príležitosti 30. výročia založenia cenu mesta Aerobic klubu Dobšiná za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mesta Dobšiná doma i v zahraničí

preberanie-ceny-mesta-za-aerobik-dobsina-----s-marta-hutnikova.jpgAerobic klub v tomto roku slávi 30. výročie svojho založenia. Od roku 1985 je zaregistrovaný v Zväze rekreačnej telesnej výchovy a športu v Bratislave. Má stálych 25 členiek vo veku od 16 do 70 rokov. Členky sa stretávajú pravidelne v telocvični gymnázia trikrát v týždni. Precvičujú aerobické cvičenia, posilňovanie bez náradia, tréningové a zdravotné cvičenia. Reprezentujú mesto na aerobických maratónoch na Slovensku i v zahraničí. Vedúcou  klubu je v súčasnosti pani Marta Hutníková, ktorá prevezme ocenenie.

 

-----
Primátor mesta udeľuje pri príležitosti 40. výročia založenia cenu mesta Folklórnemu súboru Gemer Dobšiná za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mesta Dobšiná doma i v zahraničí


Folklórny súbor GEMER bol založený v roku 1975 pri Okresnom osvetovom stredisku v Rožňave, so sídlom v Dobšinej, kde pôsobí dodnes. V roku 1991 sa pretransformoval na občianske združenie FS GEMER. Od svojho vzniku až dodnes členovia súboru rozširujú a uchovávajú tradície ľudu horného Gemera. Najviac námetov čerpajú z rázovitej obce Rejdová. V ich repertoári však sú aj tance a spevy z ostatných regiónov Slovenska – z Horehronia, Zemplína, Šariša, Spiša.
Súbor okrem domácich vystúpení v Dobšinej a blízkom okolí,  reprezentoval svoje mesto v rôznych kútoch Slovenska, na folklórnych festivaloch, mestských a firemných podujatiach, ale aj  v zahraničí - v Českej republike,  v Maďarsku,  v Nemecku, Čiernej hore a Grécku.
V súčasnosti v súbore pracuje tanečná zložka, ľudová hudba, spevácke skupiny mužov a žien a Detský folklórny súbor Gemerčatá.


Cenu prevezme vedúca FS Anna Macková a  Ing.Ján Krišťák, choreograf súboru.
 

Cena mesta pre jednotlivcov :

Primátor mesta Ján Slovák  udeľuje cenu mesta Dobšiná pánovi Gejzovi Haakovi za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mesta Dobšiná doma i v zahraničí.

Gejza HAAK – horolezec a horský záchranár

gejza-haak.jpgAko dieťa veľa počul o horolezectve, pretože v Dobšinej bol horolezecký klub založený pri výstavbe hydrocentrály.
Už ako 16 – ročný vstúpil do horolezeckého klubu v Košiciach. Od roku 1969 do roku 2005 bol aktívnym profesionálnym záchranárom Horskej služby až do odchodu na dôchodok.  V súčasnosti ešte stále pracuje v informačnej kancelárii Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách.
V Himalájach bol trikrát, a to v r. :
1971 - expedícia na Nanga Parbat (výstup na Rakhiot Peak 7 070 m a South Chongra Peak   
           6448 m)
1978 - účastník výpravy na Severný Nanga Parbat
1979 – účastník expedície na Jannu

V rokoch 1980 a 1984 sa zúčastnil výprav v Alpách, zdolal Mont Blanc, zúčastnil sa výpravy do Severnej Ameriky.
Práca záchranára a aktívneho horolezca si vyžiadala svoju daň. Pán Gejza Haak absolvoval tri operácie  - endoprotézy kĺbov, ktoré mu už neumožňujú náročné výstupy.
 

 

Primátor mesta Ján Slovák  udeľuje cenu mesta Dobšiná pánovi Ľudovítovi Zahoranskému za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mesta Dobšiná doma i v zahraničí.


Ľudovít ZAHORANSKÝ – horolezec od roku 1956

zahoransky.jpg

Je rodený Dobšinčan, no od r. 1958 žije v Ostrave a je členom Horolezeckého oddielu Metasport Ostrava dodnes.

Zúčastnil sa 7 himalájskych expedícií:
Na Nanga Parbat 2x, Makalu, Kan Čen Čongu, Mont Everest, Nun Peak Nanda Devi.

Liezol v Alpách, na Kaukaze, v Pamíre, v Andách, v Patagónii, na Špicbergoch, Kamčatke a v mongolskom Altai.
Bol mu udelený titul zaslúžilý majster športu.  I v súčasnosti je cvičiteľom a trénerom horolezcov.
Pri životnom jubileu 70 rokov bol uvedený do siene slávy Českého horolezeckého zväzu.

Spolu s Gejzom Haakom bol Ľudo Zahoranský členom horolezeckého reprezentačného družstva Československa, keď sa v sedemdesiatych rokoch zúčastnil výpravy na Nanga Parbat. Navzájom však o sebe nevedeli, až pri spoločnom horolezeckom výstupe na 6 500 m vysoký štít Chongra zistili, že dvaja Dobšinčania sa ocitli zoči – voči v ďalekej cudzine , s myšlienkami venovanými rodnej Dobšinej.

V r. 1981 s Jozefom Psotkom vystúpil na vrchol 8598 m vysokej  Kan Čen Čongy a v roku 1984 sa zúčastnil expedície na Mont Everest.

 

Mladšiu generáciu horolezcov zastupujú dvaja bratia, Ing. Anton Krížo a o dva roky mladší Ing. Jaroslav Krížo, tiež rodení Dobšinčania.

Ing. Anton Krížo – horolezec od roku 1972

Od roku 1982 do roku 1990 bol členom reprezentačného družstva Československa.

V rokoch 1975 – 1992 sa zúčastnil horolezeckých expedícií a výprav na Kaukaze, Pamíre,  Dolomitoch,  Špicbergoch, Alpách, Himalájach, Andách, Aljaške,  Sajanských horách na Sibíri.

Popri horolezectve sa s bratom Jarom venovali pretekársky skialpinizmu. V roku 1985 obsadili 2. miesto na majstrovstvách Československa a dvakrát sa zúčastnili pretekov Európskeho pohára.

 

Ing. Jaroslav Krížo – horolezec od roku 1973


Od roku 1983 do roku 1990 bol členom reprezentačného družstva Československa.

V rokoch 1977 – 1992 sa zúčastnil exepedícií a výprav v Alpách, Pamíre, Himalájach, Andách, Dolomitoch a Verdone vo Francúzsku.

 

Primátor mesta Ján Slovák  udeľuje cenu mesta Dobšiná pánovi Ing. Antonovi Krížovi a pánovi Ing. Jaroslavovi Krížovi  za úspešnú reprezentáciu a propagáciu mesta Dobšiná doma i v zahraničí.


Ing. Jaroslav Krížo sa osobne tohto podujatia nemohol zúčastniť, pretože je v zahraničí, jeho ocenenie prevezme jeho brat Ing. Anton Krížo.

-------

 

Primátor mesta udeľuje pani Kláre Zubákovej cenu mesta za celoživotnú aktívnu prácu v Športovom klube aerobic Dobšiná a za propagáciu mesta na Slovensku

Klára Zubáková – žije v Dobšinej od r. 1969

zubakova.jpgPracovala ako učiteľka v miestnej materskej škole 36 rokov. Jej celoživotnou záľubou je pohyb a športovanie,  a to prenášala aj na „svoje“ deti v materskej škole. Jej najobľúbenejším športom je aerobic. Celých 30 rokov je členkou Aerobic klubu v Dobšinej.  Pôsobila a pôsobí ako precvičovateľka, zúčastňovala sa všetkých hromadných cvičení – maratónov po celom Slovensku.

 

 

 

 

Primátor mesta Ján Slovák udeľuje cenu mesta  Jozefovi  Duckovi za mimoriadne zásluhy pri zveľaďovaní mesta Dobšiná

Jozef DUCK – je rodený Dobšinčan

pan-duck.jpg

Narodil sa v roku 1932. V Dobšinej vyrastal aj vyštudoval.  V závode Azbest Dobšiná odpracoval 40 rokov, a to od svojich 18 rokov. Vo funkcii vedúceho výrobne odpracoval 26 rokov až do odchodu na dôchodok. Významnou mierou sa zaslúžil o zveľadenie Ľudovej záhrady a ďalších oddychových zón v meste, výstavbu rybníkov v Dobšinej a výstavbu vysielača na 2. program Slovenskej televízie.. Jeho koníčkami sú najmä rybárčenie a spevokol.


----  program ZUŠ -

Verejné uznanie


Ďalšou ocenenou je MUDr. Janka Liptáková, rodáčka z Dobšinej

Lekársku fakultu na UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1978. Po skončení štúdia si urobila atestáciu z pediatrie a získala certifikát pre dorast.  Od roku 1981 pôsobí ako lekárka pre deti a dorast v Dobšinej, od roku 1996 ako súkromná praktická lekárka.  
V súčasnosti zabezpečuje lekársku starostlivosť o cca 1000 malých pacientov, slúži pohotovostné služby aj na Detskej poliklinike v Rožňave.  


Primátor mesta Ján Slovák  udeľuje verejné uznanie  pani MUDr. Janke Liptákovej za mimoriadnu obetavosť a dlhodobú príkladnú zdravotnú starostlivosť o deti a dorast

 

------

Čestný občan mesta

Primátor mesta Dobšiná udeľuje titul čestný občan mesta Dobšiná pánovi Mgr. Rudolfovi Pellionisovi za kultúrne a spoločenské zviditeľnenie mesta Dobšiná

Mgr. Rudolf PELLIONIS – narodil sa v Dobšinej, kde aj vyrastal a študoval. ja-s-primatorom.jpgV r. 1961 zmaturoval na miestnej SVŠ. Od r. 1971 žije v Košiciach, kde sa odsťahoval za prácou. Popri zamestnaní absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Do Dobšinej chodieval pravidelne, pokiaľ žili jeho rodičia a dovoľoval to jeho zdravotný stav. Ako rodák z nášho mesta má vrúcny vzťah k Dobšinej a jej okoliu, čo vyjadril aj v niekoľkých vlastných poviedkach a najmä básni Dobšiná moja rodná, ktorú sme počuli v úvode v podaní pani Márie Gazdíkovej.Jeho koníčkom je aj fotografovanie rodného mesta. Jeho fotografie sa dostali aj na mapu sveta a možno ich nájsť na internete google-zem.

P.s.  Báseň Dobšiná moja rodná je na týchto stránkach, kde si ju možno prečítať  a mimo iné  v podaní známeho slovenského herca Dušana Jamricha si možno vypočuť podfarbená hudbou na odkaze tu:https://dobsincan.estranky.sk/clanky/dobsina-moja-rodna.html  odkaz sa nachádza na úplnom konci na spodku článku a vďaka patrí Ondrejovi Priatkovi, ktorý sa postaral o realizáciu tohto prednesu.

Mesto Dobšiná,

Rudolf Pellionis v Dobšinej dňa 22.5.2015

Fotto :  Vladimír Václavík a Rudolf Pellionis

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Blahoželanie

(Eva, 2. 6. 2015 17:25)

Rudko, všetci vieme, že si ocenenie naozaj zaslúžiš. Takže aj ja Ti blahoželám a prajem zdravíčko a veľa elánu do života.

Nas oslavenec Rudko, srdecne blahozelam k oceneniu.

(Sonya Peltzner, 29. 5. 2015 3:05)

Vdaka Rudko, ze si nam, co sme sa nemohli osobne zucastnit 2PP24na iv. Svetovom stretnuti, vsetko velmi verne opisal. Pri citani som sa citila byt s vami krajania moji mili.
V oddanosti Calgarcanka

zadosťučinenie

(Alan , 28. 5. 2015 17:47)

Konečne boli ocenení ľudia, ktorí skoro všetci žijú mimo rodného mesta, napriek tomu ich Dobšiná uznala a ocenila ako svoje vydarené deti. Zvlášť sa teším uznaniu Tebe, Rudko za to, ako sa Dobšinej venuješ.
Niektorí moji rodáci mi vytýkajú, že som odišiel z mesta a takzvane zabudol. Opak je pravdou! Oni ani netušia, ako milujem toto mesto, prírodu okolo neho. Netušia, akú sladkohorkú príchuť má návrat domov. Domov, kde rodné domy mojich rodičov "zub času" zmenil na smutné chatrče.

Výborne spracované.

(Kasanický, 26. 5. 2015 18:10)

Ahoj Rudo,
tak ako vždy aj teraz si to perfektne spracoval. Ešte raz blahoželám k oceneniu.