Choď na obsah Choď na menu
 


LUXOV SLOVNÍK – VÝBER VÝNIMOČNÝCH SLOV POUŽÍVANYCH V DOBŠINEJ

 

 Bolo uverejňované na pokračovanie, podľa jednotlivých slovíčok od dňa 12.3.09  do 19.5.2009 

 

      Začiatkom mesiaca marca 2009, som sa dostal ku vzácnej písomnosti a to : „Wörterbuch der Mundart von Dobschau „  od Júliusa Luxa , t. j.  Slovník nárečia z Dobšinej, ktorý je koncipovaný  v abecednom poradí a to najprv v spisovnej nemčine a následne preložený do tupschrisch  ( bulinerčiny ) s vysvetlením, kde sa uvedené slová používali. Pre názornosť ako je slovník  koncipovaný uvádzam výňatok z  jednej strany : 

Luxov slovník    

 

 

 Kliknite si do obrázku a výňatok textu  sa vám čitateľne zväčší  

 

 

     Mojou snahou v tomto príspevku bude vybrať niektoré zaujímavé slová z tohto slovníka, ktoré v minulosti boli používané v Dobšinej, prípadne ešte aj v súčasnosti sú.  Pôjde hlavne o slová, ktoré prešli z tupschrisch do slovenčiny, alebo presnejšie do nárečia v slovenskom jazyku v Dobšinej, a naopak niektoré slová, ktoré prešli z dobšinského nárečia do tupschrisch ( bulinerčiny ), ďalej bude uvádzané iba tupschrisch.

 

 

     Pokúsim sa  hlavne o preklad týchto slov. Nakoľko  je slovník koncipovaný tak, že je v abecednom poradí  v nemčine a potom  preklad v tupschrisch, z uvedeného dôvodu budem v preklade uvádzať najprv nemecké slovíčko, za týmto tupschrisch, nasledovať bude dobšinské nárečové slovíčko,   ktoré sa pokúsim adekvátne preložiť do slovenčiny a prípadne dopísať pri akej príležitosti sa to ktoré slovíčko používalo. V mnohých prípadoch bude chýbať nemecké slovo, pretože v nemčine neexistuje na to adekvátny výraz, rsp., slovíčko v tupschrisch  hlavne prevzaté z dobšinského nárečia, by potrebovalo v nemčine viacero zložených slov a bolo by v inom abecednom poradí. Z tohto dôvodu na niektorých miestach bude nemecké slovo chýbať.

 

 

     Skôr ako prejdem ku samotným prekladom považujem za nutné spomenúť niečo o samotnom autorovi.  

Obrázok

 

                                        Július Lux

 

Július Lux pochádza z nemecky hovoriacej rodiny z Dobšinej. Narodil sa 20. apríla 1884 v Henckovciach, kde sa krátko predtým presťahoval za prácou jeho otec, banícky predák, aj s rodinou. Ostatné príbuzenstvo zostalo v Dobšinej, a tak Július aj so svojimi dvomi bratmi študovali meštiansku školu v Dobšinej. Potom vyštudovali učiteľský ústav v Lučenci a usadili sa v Maďarsku, kde boli učiteľmi nemčiny. Július sa oženil s Irenou Gömöryovou, ktorá bola taktiež Dobšinčanka. Zomrel v Budapešti, 4. novembra 1957. (podrobný životopis Júliusa Luxa uverejnil PhDr. Juraj Valiska v Obzore Gemera  a Malohontu č.1989/3, str. 188-194).

 

Dielo Júliusa Luxa je rozsiahle a predstavuje viac ako 150 titulov (knihy, vedecké štúdie, odborné state i novinové články). Július Lux sa sám považoval predovšetkým za jazykovedca a pedagóga, no venoval sa aj historiografii a národpisu Gemera. Najviac sa venoval Dobšinej a jej nemeckému nárečiu.

 

Práce Júliusa Luxa venované Dobšinej

 

Knihy

 

 

·        Nyelvi adatok a délszepesi és dobsinai német nép településtörténetéhez  1938, 110 strán. 

 

·        Dobschau. Eine deutsche Sprachinsel im Karpatenraum,  München, 1959, Südostdeutsche Kulturwerk, VIII, 166 strán, 12 obrázkov.

·        Wörterbuch der Mundart von Dobschau (Zips), Marburg, 1961, 206 strán, 2 mapky. (Deutsche Dialektographie 52.).

 

Štúdie v časopisoch

·        Dobsina településviszonyai, In: Föld és Ember, ročník. 1921, str.129-137..

 

 

·        Téves adatok Dobsina településtörténetérol, In: Egyetemes Philologiai Közlöny, roč.1933, čís.7-8, str.  165-170.  

 

 

 

·        Dobsina településének és birtoklásának története, In: Turul,  roč. 1934. číslo 3-4.  

 

 

 

·        Dobsina város népességi statisztikája, In: Magyar Statisztikai Szemle,  roč. 1935, čís. 12. str. 1055-1079.  

 

 

 

·        Siedlungsgeschichte und Rechtsverhaltnisse der Stadt Dobschau-Dobsina, In: Ungarisches Jahrbücher, roč.1935, str. 259-295.  

 

 

 

·        Westdeutsch-ostmitteldeutsch-bairische Volkstumsmischung in Dobscha-Dobsina, In: Zeitschrift für Mundartforschung (Teuthonista), roč. 1936,  str.149-169. 

 

 

 

·        Das Zunstleben in Dobscha, In: Südostdeutsches Archiv, München, 1958, str. 40-46. 

 

·        Die Herkunft der Deutschen in Dobschau , In: Karpathen-Post, číslo 12, 1936, Kežmarok

·        Dobschauer Volksschauspiele, In: Zipser Heimat , 4 diel, 1937, Kežmarok

·        Dobschauer Volksglaube, In: Zipser Heimat,  1-2 a 5-7 diel, 1937, Kežmarok

 

 

NASLEDUJE  SAMOTNÝ  VÝBER  JEDNOTLIVÝCH SLOVÍČOK

 

 

Pod písmenom : A

 

 

NEMECKY -TUPSCHRISCH-DOBŠINSKY-SLOVENSKY

 

   

Abschlurfen    -   opšlúbrn -  šlúbrovat - odpiť, odchlýpnuť

 

( možno šlúbrovať napríklad smotanu, alebo penu z piva, ale možno šlúbrovať aj polievku a to hlasito sŕkať do seba )

 

Abschnipsen - opšnipsn - ošnipsovat - ostrihať

( používalo sa hlavne pri strihaní vlasov - idem si ošnipsovat vlasy)

Abschöpfen  - opšepm  -  odpšepuj mi - odober mi  ( napríklad  odpšepuj  mi - odober  mi mastné z polievky, alebo penu z piva. ) 

 

Abstempeln -  opštempln - obštemplovat - orazítkovať.

Abtrinken - optrinkn  - optrinkovat - odpiť.  ( V Dobšinej medzi mládencami z" mokrej štvrte" sa používalo aj v tom zmysle :" Ideme se optrinkovat" - to značilo ideme sa dobre opiť.) 

Alt - olt - olter - starý  ( V  tupschrisch  sa ale slovíčko olt  používalo aj ako otázka koľko máš rokov . Bie olt pist dú?  )

12.3.09

Ameise - rabunts - rabunec - mravec ( prevzaté z dobšinského nárečia) 

Anhutzen -ónhutsn -nahuckat - vydráždiť    ( napríklad nahuckať psa na niekoho )

Anpassen - ónpasen - napasovat  - prispôsobiť

Anschnauzen - ónšnaotsn - šnucovat - papulovať, pyskovať

Anzug - óntsúg - onzug - oblek, odev

ärger - eagr - egrovat - zlostiť ( V Dobšinej  sa používalo napríklad  -neagruj me - nezlosť ma )

Arsch - oaš - oaš -  zadok

Aufräumen - ofraeman - ramovat - upratať ( urobiť poriadok napríklad v izbe)

Aufschiten - ofšichten - šichtovat  - nahotoviť, uložiť  ( napríklad našichotvať drevo, alebo kamene )

Pod písmenom :  B

Babe - bábá - baba - stará žena  ( Prevzaté zo slovenčiny, ale v tupschrisch sa používalo slovo aj ako babička, stará mama)

Bedauern - banovaen - banovat - ľutovať

XXXXXXXX  - basta  - basta - koniec dosť  ( Prevzaté   pravdepodobne z taliančiny. V nemčine je tomu adekvátne slovo Schlus s trojkovým s na konci. Je pravdou že uvedené slovo je pomerne zaužívané aj inde na Slovensku.)

Bebo - bebo - bebo - malé dieťa ( Prevzaté,   Pán Boh vie odkiaľ , je to asi medzinárodné)

Bitang - bitang - bitang - vagabund     (  Je to však používané aj ako nezbedník, mazaný všetkými masťami.)

XXXXXXXX - bleplink - bleplink - srdce, alebo kladivko zvona ( Používalo sa však v tom zmysle, že je tupý, hlúpy, zmyslov zbavený, alebo tvrdý ako to kladivko zvona, prípadne  aj vtedy, keď bol niekto opitý a motal sa zo strany na stranu ako srdce zvona. Je to viac významové slovo, pretože sa používalo napríklad aj v slovnom spojení :"  visí ti  tam bleplink a kýve sa "   napríklad na odeve nejaká retiazka a podobne. )

XXXXXXX - boback - bobak - strašiak ( Prevzaté zo slovenčiny - nárečia )

XXXXXXX - bražgen - bražgat - vyprážať

Brei - kulaša - kulaša - kaša  ( Používalo sa  vo význame ako zahustené jedlo, napríklad roztlačené zemiaky s mliekom.)

Bremsen - heman - hamovat - brzdiť

XXXXXX - bridoš - bridoš - špinavec ( Používalo sa  vo význame ako nečistý človek, čo sa týka samotnej čistoty, alebo napríklad aj zlého charakteru človeka. Hanlivá nadávka. )

XXXXXX - brinse - bryndza - bryndza ( Prevzaté zo slovenčiny )

 

bückse - piks - piksla - okrúhla nádoba ( Z dreva, alebo kovu ) 

 

Brille - okuläria - okulare - okuliare ( Prevzaté zo slovenčiny )

 

 

Buckel - pukl - pukel - chrbát   ( V Dobšinej však používaný výraz  pukel znamenalo aj to, že napríklad niečo vyčnieva. Napríklad veď ten múr má pukel, t.j. že nie je rovný, alebo že niekto má hrb, atď., ) 

 

 

Bügeleisen - pígleizn - piglajz - žehlička  

 

 Bukett - buket - buketla - kytica 

XXXXXXXX  - Burdel - burdel - cigánska chatrč ( Používalo sa v Dobšinej na miesto, kde bývali cigáni. Slovo pravdepodobne pochádza z rómštiny  burdel - chata , rsp chatrč. )  

Buschlein - pešl - pišel - lesík (  Z uvedeného slova sa zrodil názov dobšinského kopca PIŠEL. Pôvodne sa nazývali dva lesíky nad Dobšinou  " Faraspešl - Farársky lesík a Kriezls pešl, t.j. okrúhly lesík. Časom ostalo pomenovanie pre celý vrch iba PIŠEL )  

 Brummen - bruman - brumčet - mrmlať

14.3.2009

Nasleduje pod písmenom :  D

Dach - toch - dach - strecha

Dachs - doks - borsug - jazvec  (  Aj keď  v Luxovom slovníku je tupschrisch jazvec uvádzaný ako doks, pamätám že starí bulineri používali slovo borsug. ) 

Damm - tom -dam, džomp - hrádza (  Ako   deti sme si stavali na potoku hrádze a to sme zvykli nazývať dam, prípadne džomp.)

Damf - donf - danf - para

Deckel - dekl - dekel - veko, vrchnák

XXXXX - dereš - dereš - dereš (  Prevzaté do tupschrisch zo slovenčiny )

Diele - díl - díle - dlážka, dlážková doska

Docht - tocht - dacht - knôt

Draht - drót - drót - drôt

Dreck - drek - drek - blato

Druck - drok - druk - tlak

XXXXXX - džendženbaba - čečenbaba - lesná žienka

XXXXXX - dúchaen - dúchat - fúkať

XXXXXX - duräk - durak - kartová hra durak prevzaté z ruštiny durak - hlupák

XXXXXX - durk - durk - hluk, výbuch, rachot

XXXXXX - dusaen - dusit - škrtiť , hrdúsiť.

Nasleduje pod písmenom : E

Eber - kurnas - kurnas - diviak   (  Ale viac bolo používané slovo kurnas  ako samec ošípanej - brav - do tupschrisch prevzaté zo slovenského dobšinského nárečia )

Echt - echt - echt, echtovny - pravý, nefalšovaný 

Eidechse - ódeks - ódeks - jašterička  ( V slovenskom dobšinskom nárečí ódeks dosť zriedkavo používané )

Eimer - rotška - ročka - vedro    (  Do tupschrisch prevzaté zo slovenského dobšinského nárečia )

 Eisenbahn - aeznbän - ajzenban - železnica

Ekel - ekl - ekl - hnus, odporný 

XXXXX - elijen - xxxxxx - nech žije (  Do tupschrisch prevzaté  z maďarčiny, používané napríklad pri voľbách -  nech žije richtár a podobne.)

Elster - tšok - straka - straka  (  Do tupschrisch prevzaté z maďarčiny  - csóka - straka )

Erdappfel - grul - grula - zemiak  

Nasleduje pod písmenom : F

Fabeln - fäbln - fablovat, fabluje -  vykladá bájky, hovorí výmysli

Fach - foch - fach - priečinok, priehradka

XXXXX - fafringä - fafringa - pastierska palica (  V Dobšinej sa používalo najmä v spojení ako že roztlčiem ťa na fafringy, t.j. úplne dotlčiem na drobno - mysliac tou palicou. Príklad : " tak te strepem, že s tebe ostanu lem fafringy "  )

XXXXX - faga - faga  - niečo ako hustá polievka (  V Dobšinej  sa to ale používalo najmä vo význame skôr ako hanlivý výraz na určité jedlo, že nebolo správnej hustoty, ani chuti, proste len taká faga. )

Fechten - fechten - fechtovat - mávať

XXXXX - fégulaen - fégulajn - zemiaková kaša zmiešaná s múkou - jedlo.

XXXXX - felfos - filfas  - okrúhly pletený kôš z dlhých drevených tenkých plátov.  

 

17.3.2009

 

XXXXX- figle - figle - žart, špás

Fischlebet - fešlébert - fišlibert - polievka so zemiakmi a rascou (  V Dobšinej  gazdinky do uvedenej polievky pridávali rôzne prísady, počnúc mliekom, bobkovým listom, čiernym korením, atď., )

 XXXXX- fiškäl - fiškal - súdny úradník

Fleck - flek - flek - miesto, škvrna

Flieder - holundr - halunder - orgován 

Forster - foršner - foršner - lesník, horár

XXXXX - frás - fras - bolesti, kŕče

Freiung - fräjunk - frajung - nahovárať si dievča

Freundschaft - fraendšoft - frojnšaft - kamarátstvo

Frisch - friš  - friš, frišné - čerstvý, čerstvé, ale používané aj ako rýchle

XXXXX- furik furik - fúrik

Futsch - futš - futč - všetko je preč

Futter - futr - futer - potrava

Nasleduje písmeno G :

19.3.2009

Gabel - góbl - gabel, gable - vidlička, vidly

XXXXX- Gajust - just - schválne, úmyselne 

XXXXX- galamuta - galamuta - urobenie hlúposti, nezmyslu

XXXXX- golgán - galgan - naničhodník, zlodej, nedobrý človek

Galosche - kalošn - galoše - prezuvky, galoše

Gamasche - kamašn - gamoše, gamašne - topánky

Gang - gong - gang - priechod v dome, ale aj chod stroja, alebo chod jedla

XXXXX- Gazda - gazda - gazda

XXXXX- Gazdina - gazdina - gazdiná

Gauner - gaonr - gauner - lotor, ničomník, darebák

Genau - ganá - genau - presne

Geschir - gešir - gašir - kuchynský riad

Gesellschaft - gazelšoft - gezelšaft - spoločnosť

Gesindel - gazendl - gezindel - háveď, zberba, čvarga

Getratscht - gatrotšt - gatročovali ( išli na tračky)  - klebetenie, táračky 

Gift - geft - gift - jed 

Glanz  - glonts - glanc - lesk

Gluck auf !  glikauf - gligauf  - banícky pozdrav  

(  V tupschrisch je to doslovný preklad v tom zmysle že : " šťastie sa ti otvorí " . V súčasnosti ešte pomerne častý pozdrav dobšinčanov, najmä baníkov. Používa sa ale napríklad aj pri prípitku.)

XXXXX - Goler - goler - golier na košeli

XXXXX - grabaen - grabat - (  Je to doslovne niečo v tom hanlivom slova - zmysle  ako bezočivo strkať prsty do nejakého jedla, alebo vecí a z toho si brať. )

Grastuch - gróstuch - grastuch - zajda, plachta na trávu, alebo seno

XXXXX - Grósa - grosa - starý otec - dedko

XXXXX - Grulikúchen - grulikuchen, grulovník - zemiakový koľáč  (  Uvedené slovíčko síce nie je uvedené v Luxovom slovníku, ale považoval som ho ako nutné a dôležité  ho tu uviesť.  Je to populárne dobšinské jedlo napríklad ku fazulovej polievke.) 

Grund - grond - grunt - pozemok (  V tupschrisch  sa používalo aj ako menšie údolie - grendel - po dobšinsky grindel . Také údolie bolo napríklad Titesgrund - údolie do Lányiho Huty, alebo v súčasnosti  Grindel -  t.j. celé údolie vrátane Kúpeľnej ulice v Dobšinej )

Nasleduje písmeno H :

21.3.2009

XXXXX - Hä - há - zvolanie na údiv, škodoroadosť, zosmiešnenie

Hacke- di krots - gratza - motyka

Handel - hondl - handel - obchod

Handeln - hondln - handlovat se - jednať sa

Handtuch - hontuch - hantuch - uterák

Häuer - häjer - hajer - baník

Hebel - hébl - hebel - páka

Heber - hébr - heber - zdvihák , hever

Hitze - hets - hic - horúčava

XXXXX - Hokadimoka - hokadimoka - pevne pomotané, presplietané, dáva sa príklad v Luxovom slovníku - ako páriace sa žaby.

Holundr - holundr - halunder - orgován

XXXXX - Hostina - hostina - svadba

XXXXX - Hotrt - hotar - chotár

XXXXX - Hruda - hruda - hruda (  V tupschrisch  sa užívalo najmä v spojení s ovčou hrudkou - syrom )

Hugel - híbl - hibel - kopec

XXXXX - Hurk - hurk - hluk, krik

XXXXX - Hurka - hurka - jaternica

XXXXX - Hútšr - hutšer - handra

Nasleduje písmeno : I

( Uvedené písmeno neobsahuje žiadne výnimočné slová )

Nasleduje písmeno : J

Jäger - jéger - jager - poľovník 

Jährling - jearka - jarka - ročiak , domáce zviera 

Jahrmarkt - joamrk - jarmok - výročný trh , jarmok 

Jammer - jomr - jomrovat - nariekať 

Jauche - jaocha - jaucha - - hnojovka, močovka, brečka 

XXXXX - jucha - juška, jucha, - šťava z kyslej kapusty 

Nasleduje písmeno : K

 23.3.2009

Kasten - kostn - kasta, kastla - skriňa

XXXXX -  Katsabajka - kačabajka - dámsky kabátik

Kelle - kel - kelna - murárska naberačka

XXXXX - Kiaple -kiaple - topánky, sandále

Kipfel - kifl - kiflik - rohlík

Kittel - kitl - kitla - sukňa

XXXXX - kívaen - kývat - kývať

Klammer - klómer  - klamra - skoba

XXXXX - Klufti - kluftak - ťažko štiepiteľné haluznaté drevo

Knurren - knurn - knurovat - vrčí pes (  V tupschrisch  , ale aj v dobšinskom slovenskom nárečí to znamenalo skôr  ako papulovať.  V tejto súvislosti  je potrebné spomenúť  aj slovko knurči mi v žaludku - škŕka mi v žalúdku.  Čiže možno tu dedukovať niečo ako škŕčanie vrčanie, ale aj spomínané papuľovanie vo forme odvrknutia.)

XXXXX - Kofa - kofa -  rozumela sa pod tým predávajúca baba na trhu

XXXXX - Kopanitschen - kopanica - kopanica - (  V Dobšinej od uvedeného názvu je odvodené aj pomenovanie vŕšku nad ev. cintorínom )

XXXXX - Korehel - korhel - pijan

XXXXX -  Kosa - kosa - kosa         ( Do tupschrisch prevzaté zo slovenčiny )

XXXXX -  Košär - košar - košiar                            -"-

Kosten - kostn - koštovat - ochutnať

Krampf -  kromf - kramf - kŕče

XXXXX -  Krivula - krivula - palica na dobytok

XXXXX -  Krókln - kráklovat - čmárať, písať 

XXXXX - Kujon - kujon - srandista 

XXXXX - Kuntanier  - kuntanýr - často

XXXXX - Kurnavitsa - kurnavica - snehová metelica

XXXXX - Kutatš - kutač - ohreblo na popoľ , kutáč

Kuttel -  kotl - kutla - črevo

Nasleduje písmeno : L

 

27.3.2009

 

Lamentieren - lamentiern  - lamentovat - nariekať

XXXXX - Lapae - lapaj - lapaj  (  V  Luxovom prekladovom slovníku ja to uvedené ako chytač, ale mám za to že v Dobšinej je to skôr myslené ako vychytený zlodej, alebo nezbedník, berúci rôzne veci. )

Leisten - laestn - lajstnut . lajstovat si - dovoliť si dopriať si

Leiter - létr - lajtra - rebrík

Lohn - lón - lon - mzda

XXXXX -  Lopat - lopata - lopata

Luchs - luks -  lux  - rys

Luder - lúdr - luder, ludra -  potvora, ale aj mrcina, zdochlina

Luft - loft - luft - vzduch

Lummel - leml - limel - neokrôchanec

Lump - lomp - lump -  darebák, lajdák, naničhodník 

Nasleduje písmeno : M  

XXXXX -  Mamlas - mamlas - blbec , hlúpy človek

Mantel - montl - mantel - plášť, kabát

Marsch - marš - marš - pochod

XXXXX -  Matoha - matoha - mátoha

XXXXX -  Matškaen - mačkat - mačkať

Matt  - mot - mat - unavený , malátny , ochabnutý

Merken - zich meakn - merkovat - pozorovať, zapamätať si

Morden - moarn - mordovat, zamordovat -  vraždiť , zavraždiť.  (  V  Dobšinej sa však používalo slovné spojenie  - mordovat se  -  čo značilo trápiť sa s niečim  rsp. namáhať sa s niečim. )

Mores  - móres  - móres - spôsobnosť, naučiť sa poriadkumilovnosti

Muster - mostr - muster - vzorka

XXXXX -  mútich - mutne - mútne, napríklad mútna voda 

Nasleduje písmeno : N 

XXXXX -  Nadragula -  nadragula  - Ľuľkovec zlomocný

 

1.4.2009

XXXXX - Nafkaen - nafkat - fňukat

XXXXX - Näna - nána - hlúpa žena , hlúpa hus

XXXXX - Néni - nena - teta , staršia žena

XXXXX - Niagen - nijagovat -  s tupým nožom niečo rezať

XXXXX - Ništ - ništ - nič

XXXXX - Núkaen - nukat - núkať, ponúkať

 

 

 

Nasleduje písmeno :  O

Ordnung - ornunk - ordnuk - poriadok

Nasleduje písmeno : P

XXXXX - Pafkaen - pafkat - poťahovať si z fajky

 

Papek - päpek - papek  -  vareška

 

XXXXX -  Paraen - parat - párať

XXXXX -  Parazol - parazol - dáždnik

XXXXX -  Pasovaen - pasovat se - zápasiť

Pech - pech - pech - smola, neúspech

XXXXX - Pekantse - pekance - Jedlo to je zmiešané uvarené zemiaky pomiešané s múkou,       ktoré sa po kúskoch veľkých ako orech vypekajú v masti

Platz - plots - plac - miesto

XXXXX - Pletka - pletka - klebeta

Plunder - plundr - plundre - spodky

XXXXX - Porobisko - porobene - zakliate

XXXXX - Povedacka - povedačka - rozprávka

XXXXX - Pujojlajn - pojojkat  - milo pohladkať napríklad ruku , alebo dieťa

XXXXX - Pulka - pulka - morka

XXXXX - Punoštln - noštlovat - s ústami niečo zvlhčiť

XXXXX - Pupek - pupek - pupok

XXXXX - Púzá - puza - napríklad názov mačky , že je hladká , jemná od toho je odvodneé aj dobšinské pomenovanie  puziky - bahniatka

XXXXX - Putska - pucka - ťažké kladivo na rozbíjanie kameňa

Nasleduje písmeno : Q

Quartier -  kvartier - kvartyr - byt , príbytok, obydlie 

Nasleduje písmeno : R 

 

12.4.2009

 

XXXXX - Rádáš - rádaš - prídavok

Rastelbinder - drotoar - drotovar - drôtar

Rausch - raoš - rauš - opojenie , podnapilosť

Rechnung - rechnunk - rechnug - účet

Recht - recht - recht - máš pravdu

XXXXX - redikaen - redikat - presunúť ťažké bremeno, alebo pretláčať ho

XXXXX - Rei - rajka - úzky priestor medzi domami, alebo úžlabinka

Reibeisen - raebaezen - rajbajzen - strúhadlo

Reiben - raebn - rajbat - drhnúť napríklad dlážku.

Reinel -raenl - rajnička -  nízka nádoba , panvica

Reiter - raeter - rajtra - riečnica, sito na piesok

Rekrut - regrut - regrut - vojenský branec

Retten - retn - ratovat - zachraňovať

XXXXX - rinják - rinava , rinave - očná choroba, rsp. niečo špinavé

XXXXX - Ripsa-rapsa - ripsa-rapsa - označovalo napríklad rýchlu bitku, ale malo aj ten význam že bolo niečo rýchlo uskutočnené, prípadne hotové.

XXXXX - roln - rolovat se - šmýkať sa na ľade, prípadne korčuľovať sa 

XXXXX - Rotška - ročka - vedro

XXXXX - ružán - rušat se - pohnúť sa, pohybovať sa

Nasledujú písmená :  S,  Š

 

 16.4.2009

 

 

Sack - zok - zak - vrece

 

Sacktuch - šnoptichel - šnoptyhla - vreckovka

Sarg - trun - truna - rakva, truhla

Schachren - tšachern - čachrovat - vymieňať, predávať

Schaffel - šefl - šafel - vedro na vodu

Schar - šoar - šora - rada, zástup ľudí 

Schemel - šamerle - šamerlik - malý stolček 

Schenken - šenkn - šenkovat , šenkujem - darovať, darujem 

Scherbe - šiarberchen - šerbel - nočník 

Schichten - šichtn - šichtovat - vrstviť 

Schieben - šibm - šibovat - posúvať 

 Schinken - šoldr - šoldra -  šunka  ( V Dobšinej ponímané aj ako stehno )

XXXXX - škrobaen - škrabat se - škrabať sa

Schlamm - šlom - šlam - bahno

Schlauch - šlaoch - šlaucha - hadica

Schleicher - šlajer - šlajer - závoj

Schleim - šlaem - šlajm - hlien

Schlitz - šlets - šlic - rázporok

Schlucken - šlunk - šluknut - spolknúť, zhltnúť

Schmalz - šmolts - šmalec - bravčová masť

Schmecken - šmekn - šmakovat - chutnať , vychutnávať

 Schmeicheln - šmaechln - šmajchlovat - lichotiť, zaliečať sa 

Schnaps - šnops - šnaps - pálenka 

Schanuze - šnaots - šnauca - papuľa 

Schnitzel - šnetsl - šnicla - rýzok, rezeň 

Schnupftuch - šnoptichl - šnoptyhla - vreckovka 

Schräg - šrég - šregom - šikmo   

Schraube - šraob - šrauba - skrutka

Schrauben - šraobn - šrubovat - zaskrutkovať

Schreklich - šreklich - šreklich - strašné

XXXXX - šuchaen - šuchat - strúhať

Schuppen - šopm - šopa - kôlňa , v Dobšinej zaužívané aj ako pôjd.

Schurze - šuats - šurc - zástera 

Schwindler - švindler - švindler - klamár, podvodník 

Schwips - švips - švips - podnapitý  ( má švips - má podnapilosť ) 

Schwul - švil - švil - dusno 

Schwung - švung - švich, v Dobšinej značilo aj že niečo má rýchlosť   

 

18.4.2009

 

XXXXX - Senearka - senarka - stodola, šopa na seno 

XXXXX - Silberzech - Streberna - V súčasnosti nazývané ako Strieborná. Je to vrch v  dobšinskom okolí. Pôvodne Silberzech bolo označenie bane na striebro, práve za Friedwaldom v Dobšinej.

XXXXX - Slamenik - slameník - kôš vyrobený zo slamy

Spass - špás - špás - žart, vtip

Speise - špaes - špajza - komora

Spektakel - špektäkl - špektakel -  výjav, krik, hluk, divadlo 

Spendieren - špendieren - špnedovat - darovať 

Spiegel - špígl - špigel - zrkadlo 

Spitzhacke - tšakan - čakan - krompáč 

Sprechen - rédn - rečovat - hovoriť 

Speizen - šprätsn - šprajcovat - podoprieť.  Ale keď sa niečo " šprajcovalo" značilo priečilo sa

Spritzen - špritsn - špricovat - kropiť

Stall - štol - štalna, maštalna - chlliev, maštaľ 

Steg - štaeg - štajg - úzky chodníček ( napríklad v lese)

Steif - štaef - štajf - tuhý  ( Napríklad : zostal calkom štajf) 

Stemmeisen - štemaezn - štemajzen , štemajzna - dláto 

Stich - štech - štych , nechal ho v štychu   - nechal niekoho v kaši

Streit - štraet - štrajt - hádka

Sulze - golrt -  golert , kočonina - huspenina

Nasleduje písmeno T :

 

26.4.2009

 

XXXXX -  Talpaš - talpoš - ťažkopádny, nešikovný človek

Tabak - dohan - dohan - tabak 

Teich - taech - tajch - jazero 

 XXXXX - Tepš - tepša - pekáč

XXXXX - Tintälen - cintále - Názov malého zvončeka na ev. kostole v Dobšinej. V davných dobách zvonil a zvolával ráno žiakov do školy. Neskôr zvonilo cintále o tretej hodine ráno a o 21.00 hod., večer, pripomínajúce drancovanie Turkami v Dobšinej. 

 XXXXX -  Topša - Dobšina - Dobšiná 

Trichter - trichtr - trichtyr - lievik 

Trottel - trotl - trotel - hlupák 

Trut - di pulka - pulka - morka 

Nasleduje  písmeno:  Tsch -  Tš

 XXXXX - Tšachern - čachrovat - vymieňat, handlovať

 XXXXX - Tšakan - čakan - krompáč

 XXXXX -  Tšerpak -  čerpak - veľká naberačka , čerpák

 XXXXX -  Tšinäk - člunek - loďka, člnok

 XXXXX -  Tšóluš - salaš - salaš

 XXXXX -  Tšudovaen - čudovat se - čudovať sa

 XXXXX -  Tšunkl - čunkla, šinkla - hojdačka

 XXXXX -  Tšurn , gatšurt - čurka - poprcháva.   Inakšie v Dobšinej slovo čurka malo aj význam v tom zmysle , že do prameňa vody bola vložená rúrka nazývaná čurka.

 XXXXX -  Tšutka - čutka, štrungo - ohryzok, napríklad čutka z kukurice, alebo ten tvrdý  výkrojok  z kapustnej hlávky.

Nasleduje písmeno :  U  

 Ubel (s prehlasovaným u) - ibel - ibel - je mi zle 

Urlaub - uerlaob - urlaub - dovolenka

XXXXX -  Ušdi !  - už ic ! -  choď , pohni sa  

Nasleduje písmeno : V

 XXXXX -  Vakovaen - vakovat - omietať, vakovať

XXXXX -  Valaen - valat se - válať sa

Vater - fótr - foter - otec

Vogel - vogl - fogel - vták

Vorschuss - foaršus - foršus - preddavok, záloha

Vortuch - šuats - fortuch - zástera

Nasleduje písmeno : W

Wachs  - boks - boks - vosk

Welcher - buléner - kery - ktorý

Windel - bendl - bindla - plienka

Winkelmass - binkl - binkel , v binklu - kútik, v kútiku

Nasleduje písmeno : Z  ( Ts)

 

 

XXXXX -  Tsango - cango - ťažko požuteľné mäso, alebo slanina

 

 

XXXXX -  Tsäpaen - tcapat - ťažkopádne chodiť

 

 

Zettel - tsédl - cetlik - lístok ( napríklad na vlak )

 

 

XXXXX -  Tsiganoga - ciganoga - ovad

 

 

XXXXX -  tsup - cup - skok

 

 

Zuruck - tsuruk - curug - dozadu

 

Nasleduje písmeno: Ž

 

XXXXX -  žep - žepko - vrecko na odeve

 

 

XXXXX -  žigats  - žiglač - menejcenný , tupý vreckový nožík

 

 

Ukončené dňa 19.5.2009.   Rudolf Pellionis

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Vďaka za pekné čítanie

(R. Pellionis , 30. 5. 2009 17:13)

Ďakujem za návštevy. Konečne som dokončil výstavbu stránok http://www.dobsina.estranky.sk/
a dúfam že sa mi podarí vrátiť na tieto stránky s novými príspevkami. Poviedky by boli pripravené len to dať na net. Snáď sa sa mi to časom podarí.

Vďaka za pekné čítanie

(Helena Demková, 29. 5. 2009 8:56)

Vždy sa teším , keď je na vašej stránke uvedené niečo nové, bulinerzske výrazy ma potešili.Potešila by mal aj niejaka nová poviedka.

Re : Ďakujem

(R.Pellionis, 26. 5. 2009 8:10)

Viki, ďakujem za návštevu stránky, hlavne že sa Vám to páči.Mám potešenie aj v tom zmysle, že som to predsa nerobil nadarmo, a že to čítajú aj mladí.

Dakujem

(viki, 25. 5. 2009 17:56)

Patrím k mladšej generácii a pri čítani týchto slovíčok si uvedomujem že niektoré z ich poznám lebo sa ešte použivajú síce pomenej..a je pekné že existuje aj takáto stránka kde sa dá dozvediet ako ľudia s Dobšinej kedysi hovorili...je to zaujímavé....a mne sa to páči

Re : Dobrá vec sa podarila.

(R.Pellionis, 19. 5. 2009 13:08)

Evka, ďakujem za uznanie. Pravdu povediac, keď som to čítal a prekladal v prvom rade som našiel svoje vlastné sebecké uspokojenie, pretože som sa v duchu pýtal pre koho to vlastne robím. Okrem Vás a Sonyi tu nie je žiadna reakcia. Nakoniec ani to nejako zvlášť nečakám, veď na to sú stránky, aby sa čítali.Nie každý má chuť niečo k tomu pripísať, hoci by ma to zaujímalo. Dúfam, že sa v budúcnosti občas niekto na to aj pozrie. :-)

Dobrá vec sa podarila

(eva, 19. 5. 2009 11:02)

Tak a je to ukončené. Chcem sa Vám poďakovať za všetkých Dobšinčanov, ktorým tieto slová pripomínajú detstvo. Verím však, že túto stránku navštívia i ľudia, ktorí sa bližšie zaoberajú kultúrou karpatských Nemcov.

Re : Pekne to tu pokračuje!!!!

(R. Pellionis , 24. 3. 2009 8:41)

S tou galamutou to je fakt. Používalo sa to ako poriadne zamotané. Bol by som rád, keby sa našli viaceré odozvy aj od ostatných prípadných čitateľov. V niektorých slovíčkach sa môžem aj ja mýliť, pretože je to vlastne iba môj preklad. Bol by som zvedavý na názory viacerých ľudí. Lenže nie každému sa chce niečo písať, to uznávam.

Pekne to tu pokračuje!!!!

(Eva, 19. 3. 2009 18:12)

Slovo galamuta sme my Slováci používali aj vo význame: To bula riadna galamuta. (poriadne zamotané). Grabat som sa v detstve napočúvala najmä v zákaze "Negrabaj!" A môj starý otec nadával: "Fras te trime!"

Re : Skutocne, :Zasluzna praca ".

(R. Pellionis , 14. 3. 2009 14:56)

:-))))

Skutocne, :Zasluzna praca ".

(Sonya Peltzner, 13. 3. 2009 6:20)


Vystizne to napisala, ktora Eva, nasa Eve, pani Smelkova.

Re: Záslužná práca

(R.Pellionis , 12. 3. 2009 13:39)

Luxov slovník ma prekvapuje a poučuje na každom kroku a slovíčku. Dozvedel som sa prečo kopec Pišel nazývame Pišlom, ale to hádam ešte dnes z prekladových slovíčok uvdiem. Len neviem ktorá Eva mi to teraz napísala, pretože jedna pani Eva má zásluhu na tom, že ten slovník mám,a dala mi všetky podklady o Júliusovi Luxovi, za čo som jej nesmierne vďačný.

Záslužná práca

(Eva, 12. 3. 2009 13:20)

Tak až teraz som sa konečne dozvedela, prečo aj my dobšinskí Slováci psov "huckáme", drevo "šichtáme" a bordel "rámujeme". Prekvapilo ma to najmä pri tom poslednom slove, pretože som si doteraz myslela, že rámovať znamená dávať do rámu = ukladať do dajakého systému. Teším sa, čo sa ešte všetko z Vašich prekladov dozviem. Želám Vám výdrž a k tomu dobré zdravíčko, aby ste nám ostatným pripomenuli čo najviac pekných dobšinských slov.
Eva