Choď na obsah Choď na menu
 


Mesto v roku 1590

 

Stephana Štítnického sme minule sledovali na ceste zo Štítnika do Dobšinej. Stratil sa nám na námestí, kde zmizol za radnicou. Medzitým sme sa dozvedeli, že jeho dom stojí za potokom, ale nešli sme už na návštevu. Aj my sme boli unavení. Najedli sme sa v hostinci, popili piva, podebatovali s družnými dobšinčanmi, a potom sa uložili spať do sena v streche nad hostincom. Ale teraz už rýchlo vstávajme a poďme za ním...

Neskoré jesenné brieždenie zastihlo Stephana v stajni. Sedlá si koňa. Ako vojak, ktorý častejšie spí v cudzej ako vlastnej posteli, nie je zvyknutý dlho vylihovať. Ale veď ani neponocoval. Správcova dcéra Dorothea len dvakrát zbehla do pivnice po víno. Hneď po nočnom zvonení ešte ponalievala a odcupotala po schodíkoch do svojej izby. Páni sa pri dohárajúcom ohníku ešte chvíľu zhovárali, pospomínali svojich doma, ale keďže ich na druhý deň čakali povinnosti, pobrali sa spať.

Stephan vyviedol koňa za ohlávku. Na dvore bolo ticho, len pootvorené dvere na maštali naznačovali, že neúnavná Dorothea je už dávno hore. Veľa je toho na mladé dievča. Odkedy stratila matku, starosť o otca, dvoch bratov i všetky ženské práce okolo statku ostali na ňu. Do poľa však nechodí, tam pracujú nevoľníci pod dozorom jej otca. Dvere na drevených pántoch sa prudko otvorili, keď do nich Dorothea strčila nohou, držiac v obidvoch rukách džbery na vodu. Vybrala sa naprieč dvorom k potoku. Zbadala Stephana, úctivo kývla hlavou, ale nezastala. Má ešte toho veľa na práci, kým sa panstvo postupne pozobúdza a hladné bude hľadať raňajky. Nachovať bude treba i otca s chlapcami, ktorí sú už tiež v práci. Dom treba držať v poriadku a mať vždy nachystané dostatočné zásoby, keď sa tu zastaví panstvo. Stephan sa tu zdržiava často so svojím priateľom zbrojnošom Johanom. V poslednom čase svoje návštevy čoraz viac predlžujú. Občas sa tu zastaví i pani Barbora s dievčatami, nikdy však nie nadlho. Lepšie pohodlie im poskytuje štítnický hrad.

Statok je síce rozsiahly, ale svojim vybavením je to len jednoduchý sedliacky dvor. Z troch strán je ohradený kolovým plotom, od mesta je otvorený, oddeľuje ho potok. Hlavná brána je na východnej strane pri murovanom moste z mesta. Touto bránou od mesta zvykne vchádzať Stephan. Druhá brána je na západnej strane, tou sa vychádza do polí a ku biednym domčekom nevoľníkov postavených mimo mesta na tejto strane potoka. Kúria stojí v strede pozemku. Je to prízemný kamenný dom s drevenou zrubovou nadstavbou, v ktorej sú spálne, a s mohutnou šindľovou strechou. Na východnej strane statku stoja v rade drevená stajňa, maštale, chliev a ovčinec. Na západnej strane pri potôčiku z Grindla, ktorý poskytuje dostatok pitnej vody, stojí drevenica rodiny správcu, za ňou je murovaná komora so sýpkou. Vzadu sú dve stodoly, cez ktoré sa dá prejsť vozom rovno do polí.           

Stephanov kôň klusá hore dolinou Grindla. Ak by pokračoval ďalej po tejto ceste, ako je zvyknutý, dostal by sa až k hámrom na Hnilci. Dnes však nie je čas na takúto vychádzku. O desiatej sa začnú slávnostné služby božie. Aspoň hodinku predtým sa treba vrátiť, aby sa stihol najesť a nachystať na tú parádu. Trhne koňovi ohlávkou a vyklusá na Kelbel. Otvorí sa mu pohľad na celé mestečko. Má rád toto milé sídlo, roztratené po vrchoch, ale so živým srdcom v doline. Drevené domčeky sú zoradené vo dvoch radoch oproti sebe, tiahnucich sa na južnom brehu potoka. Vyzerajú ako vretienko, v rozšírenej časti ktorého je trávnatá plocha - námestie. Na východe i západe sa z tohto vretienka odvíja vlákno - cestička. Hore je to cesta na Štítnik cez Ramsengrund, dole cesta na Rožňavu, ktorá sa stáča okolo Steengeraischu. Hneď na kraji mesta, pri spálenisku kaplnky Svätej Kataríny, sa z tejto cesty odvíja ďalšie vlákienko, točí sa na sever a cez kamenný most smeruje popod Galgenberg na Spiš.

Horný rad domov je oproti spodnému položený vyššie. Tvorí ho asi 50 dvorov šírky 7 siah a dĺžky aj do 100 siah, štverajúcich sa kolmo hore do svahu. Drevené domčeky polovičnej šírky sú postavené pri námestí, na východnej strane týchto dvorov, aby cez malé okná zachytili aspoň teplé západné slnko, keď sa im ho už cez okná do námestia nedostáva. Za obytnými domami pokračujú ďalšie budovy – stajne, maštale, chlievy. V niektorých dvoroch sa rodiny tak rozrástli, že si postavili za prvým domom ďalší, a až potom nasledujú priestory pre statok. V jednom takom dvore žije i zo dvadsať ľudí. Je to výhodné, keďže portálnu daň platia len jednu. Nezastavaná časť dvora na západnej strane slúži na všetky práce okolo tohto hospodárstva. Vzadu, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej časti je hnojisko, kde vynášajú spopod dobytka i od ľudí. Za zastavanou časťou je kapustná záhrada, kde si gazdinky pestujú všetko, čo potrebujú do hrnca.

Vo vyšnej časti tohto radu domov, takmer na okraji mesta, stojí na návrší majestátna murovaná budova kostola s vysokou vežou. Jeho parcela je taká široká, že by sa do nej zmestilo aj 7 dvorov. Okolo kostola je ohradený cintorín a za ním rozsiahla farská záhrada. 

Spodný rad domov je položený na rovine. Záhrady týchto domov siahajú až ku potoku. Začína tam, kde sa potôčik Jochmonsbron vlieva do Dobšinského potoka. Približne v strede mesta tento rad končí, pretože koryto potoka sa tu približuje ku svahu natoľko, že neumožňuje založenie plnohodnotného dvora. Pozemky odtiaľ až po západný okraj mesta patria cirkvi. Stoja na nich cirkevné budovy slúžiace všetkým, ktoré nepotrebujú hospodárske zázemie - fara, škola, hostinec.

V strede plochy námestia, asi na úrovni Stephenovho domu, stojí drevená radnica, okolo ktorej sa konajú trhy. I keď vyhorela, mesto nemá na to, aby si postavilo novú, tak ju len po biede opravili. Zato niektoré zhorené prázdne domčeky, na lepších pozemkoch v centre smerom ku kostolu, skúpili bohatší remeselníci a začínajú tu stavať kamenné budovy. Síce prízemné, avšak s vysokými navzájom sa dotýkajúcimi strechami. Postavené sú na celú šírku parcely a do dvora za nimi sa chodí cez murované brány.

Dobrá voda je požehnaním pre toto mesto. Výdatné pramene pitnej vody zachytené vo svahu Pišla sú umným spôsobom zvedené do drevených žľabov na námestí, kde si ich ľudia zachytávajú pre svoju potrebu a napájajú tu statok. Zvyšná voda voľne steká do trávy, nachádza si cestičky do potoka, aby ešte predtým potešila tmoliace sa husi a kačky. Dobšinský potok má zase silu, ktorá na hornom konci poháňa buchare hámrov. Pod mestom točí koleso mlyna na obilie. Čo sa veru v tejto studenej vode nastoja ženičky, aby oprali po pracovitých mužoch a šantivých deťoch.

Pozemky v údolí na severnej strane potoka patria Štítnickým. Už v zakladacej zmluve, kde za ročný poplatok dali do užívania mestu svoje pozemky, si vyhradili, že v každej osade založenej na tomto území si ponechajú dva lány. Tieto pozemky sú na slnečnej strane, a sú preto oveľa vhodnejšie na výsadbu obila ako terasové políčka mešťanov, tiahnuce sa ako slížiky na terasách ponad záhrady vysoko do kopcov. Pracujú mu na nich jeho nevoľníci. Mešťania takúto povinnosť nemajú. Oni odvádzajú daň peniazmi alebo tyčovým železom.

Stephana prebral z rozjímania zvýšený ruch na námestí. Z kostola začali vychádzať hlúčiky ľudí, ktorí boli na ranné litánie. To je znak, že sa musí poponáhľať, do slávnostných služieb božích už neostáva veľa času. Chce si však ešte zblízka pozrieť, v akom stave je  Katarínska kaplnka. Iste sa o nej pán farár Petzelius dnes pri obede zmieni. Keď už je teraz veľký kostol ako - tak opravený, bude sa treba postarať aj o ňu. Ktovie, či sa dá ešte opraviť, alebo bude treba postaviť novú? Popchne koňa, zbehne do Bolfseifu a o chvíľu je pri murovanom moste na spišskej ceste ...

Tu ho aj zanechajme a nezdržiavajme, veď už sa aj tak ponáhľa!

 

Milí čitatelia, ak ste sa dočítali až sem a nestratili sa v čase a priestore, patrí Vám uznanie za orientačné schopnosti. Ak ste sa však stratili, tak sa skúste zorientovať podľa nasledujúcich máp.

 

Obrázok

Na mape z prvého vojenského mapovania z roku 1783 (takmer 200 rokov po dobe, ktorú popisuje článok) ešte zreteľne vidieť, že mesto sa nachádza na južnom brehu potoka. Na druhú stranu potoka sa prelialo len na hornom konci. V centre sa nachádzajú budovy szontághovského statku. 

 

Obrázok

 

Na prvej katastrálnej mape z roku 1884 ešte možno dobre vypozorovať pôvodné šošovkovité námestie, napriek tomu, že koncom 18. stor. bola jeho východná časť rozparcelovaná a zahustená zástavbou v súvislosti s prisťahovaním katolíckeho obyvateľstva zo Spiša.

 

Poznámka k starým mieram:

siaha - bola v tých časoch 1,896 m

lán - mal rôzne hodnoty, napr. nemecký lán mal 7,6597 ha

Eva Šmelková 12.2.2011

 

Chcete, aby sme išli so Stephanom do kostola? Alebo by ste radšej išli s Dorotheou na návštevu ku krstnej mame do jedného z tých domčekov? Napíšte!

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Som si istá

(Eva Šmelková, 18. 2. 2011 18:09)

Príď, podebatíme. Bude ma tešiť. :):). Ale Ty máš aj dajaké resty. Pracuješ na spomienkach o Vilovi? To bol poriadny Dobšinčan!

Kačice su niekedy také pekné...

(Alan Dolog, 18. 2. 2011 18:04)

a vy historici nám furt tie naše kačice tak rozplašíte...no nemohol byť ten Parmenius z Dobšinej??? Alebo aspoň zo štítnika? A sisi istá???
:-) Chystám sa k Tebe, Evička!

oprava

(Eva Šmelková, 18. 2. 2011 17:40)

myslela som samozrejme rok 1590

Ideme do kostola nie do Ameriky.

(Eva Šmelková, 18. 2. 2011 17:37)

No Vy mi dávate zabrať! Ubezpečujem Vás, že náš urodzený zemepán Štefan zo Štítnika nemá nič spoločné s tým dobrodruhom Štefanom Parmeniom. Navyše i to, že Parmenius bol zo Štítnika, je kačica. Čítajte tu http://www.pitt.edu/~votruba/qsonhist/celebrities/stephenparmenius.html
Prípadne poprosím Soničku, nech Vám to preloží. Byť tak Štefanom zo Štítnika, tak tasím šabľu a rúbem za bohapusté ohováranie panstva. :) :) Asi budem musieť urobiť kapitolu, kde Vám nášho zemepána, ktorý je za nás v roku 1890 zodpovedný, predstavím.

Re : Málokto vie,

(Rudolf Pellionis, 18. 2. 2011 16:29)

Ahoj Alan. Škoda že autor: doc. PhDr. Marta Dobrotková, CSc., ktorá o tom píše na stránke : http://www.dobrodruh.sk/historia/slovenski-priekopnici-v-amerike , nepíše aj o tom, či to bol "náš" Štítnicky zo Štítnika. Ale spomína sa tam s ním v súvislosti rok 1583, takže je to asi celkom možné. Keby v Štítniku boli ľudia, ktorí by mali o tom vedomosti, určite by to dali na net. Som rád,že Evkou sú vystopované udalosti Stephana Štítnického, ktorý má zrejme s Dobšinou hodne spoločné, čo sa týka jej významu a mal istý vplyv na vývoj udalostí v minulosti Dobšinej. Možno by Evka mohla dať aj malú vsuvku o Stephanovi, čo sa jeho minulosti týka, pokiaľ je vôbec známa.

Málokto vie,

(Alan Dolog, 18. 2. 2011 14:22)

že Štefan Štítnický bol prvý Slovák v Amerike (vraj), a spolu s nejakými angličanmi objavili ostrov New Foundland. Štefan Štitnický si hovoril Parmenius (nezistil som, čo to je) - že by to bol jeho pseudonym? ...písal totiž básničky. V každom prípade to musel byť polyhistor :-). Ale nemali by sa ním chváliť hlavne v Štítniku??? Veď podľa všetkého bol rodák odtiaľ.

Vzrušujúce čítanie

(Laco Tometz, 17. 2. 2011 17:52)

Naozaj naskakuje husia koža po takom peknom čítaní. Ďakujem za uznanie. Nestratil som sa v čase ani priestore, ale to je predovšetkým Vaša zásluha pani Eva.
Tešíme sa na ďalšie rozprávanie a ďakujeme. Však Alan a Rudo?

Ohlášky nebudú

(Eva Šmelková, 16. 2. 2011 8:57)

Ahoj Alan,ďakujem za milé slová. Musím ťa však sklamať. Štefan Štítnický mal síce tri dcéry Margitu, Žofiu a najmladšiu Barbaru. (Jej meno som dala aj mame týchto dcér, hoci sa v rodostrome neuvádza, takže jej meno v skutočnosti nevieme). Čiže máš s tou dcérou Sofiou pravdu, a môže byť aj jeho najmilšia, ale mám ten pocit, že ona bude už dávno vydatá. Štítnickému hádam vek tak ku 60, už dlho na tomto svete nepobudne, ale ešte má pred sebou významné činy známe s histórie. Ale o tom tu zatiaľ nič nenapíšem, môže sa to ešte zísť do pokračovania.

Ohlášky

(Alan Dolog, 16. 2. 2011 5:00)

Srdečne pozdravujem Evičku a ďakujem opäť za pekný príspevok (podľa všetkého tu začína historický román na pokračovanie.

Myslím, že Štefi, ako pána Štítnického familiárne volajú v rodine, pôjde na svätú omšu. Aj preto, aby zaplatil za ohlášky zásnub svojej najmilšej dcéry Sofie a hlavne si hrdo tieto ohlášky vychutnal. Až sa mu fúzy zježili hrdým úsmevom, keď ju vidí, ako kráča s manželkou Dorotheou ku kostolu .....

Obdiv

(Rudolf Pellionis, 13. 2. 2011 15:55)

Pri čítaní týchto riadkov musí človeka až zamraziť kdesi v kostiach, keď si uvedomí, že to čo číta, je vlastne na reálnych podkladoch, teda čo sa samotného mesta - jeho výzoru týka. No a kto vie ako to bolo zo samotným Štefanom Štítnickym, či nakoniec aj niečo obdobné v minulosti neprežil, ako Evka popisuje. Osobne by som teda privítal, nech to ide pekne poporiadku a nech Stephan len pekne ide do kostola :-). A nemohol by potom aj spolu s Dorotheou pod nejakou zámienkou ísť do toho domčeka ku jej krstnej? Teda že by šli spolu?