Choď na obsah Choď na menu
 


Mestské pečatidlá Dobšinej

 obr_1.jpg

Výkon správy, správne konania, rozhodnutia správnych orgánov, obchodno-právne vzťahy, ako aj výkon správy mesta sa nezaobišli v minulosti, ale ani v súčasnosti bez použitia pečatidiel a neskôr pečiatok. Výnimkou nebolo ani mesto Dobšiná. V nasledujúcom článku predstavíme aspoň niektoré z nich.

                 Najstaršia mestská pečať

Najstaršia mestská pečať má tvar kovovej mince s textami na prednej i zadnej strane.

Na prednej strane je zobrazená postava ženy s nápadnou ozdobou hlavy ( Sv. Barbora – patrónka baníkov), pravú ruku má položenú na srdci, v ľavej ruke drží kalich, vpravo od nej je hrniec, vľavo skrížené kladivko a želiezko.

Nápis po obvode:

Sigill der Bergstadt Topschau 1585

(Pečať banského mesta Dobšiná 1585)

Na opačnej strane je skrížené kladivko a želiezko, nad nimi rok 1585 a po obvode nápis:

Bergstadt Topschau

 

(Banské mesto Dobšiná)

najstarsia-mestska-pecat_otisk_rok-1585.jpg

Nasledujú ďalšie  najstaršie pečiatky

 bez-nazvu.jpg

 

 

 

pa027874---kopia---kopia.jpg


 

 

p-09.jpg


 

 

 

p-12.jpg

Odtlačky najstaršieho mestského pečatidla z roku 1585

 

 otlacok-pecatidla-1769.jpg

 

Odtlačok pečatidla z roku 1769

Nápis po obvode:

SigillVm privilegiati oppidi montani Dobschina

 

(Pečať privilegovaného banského mesta Dobšiná)

 

odtlacok-pecate-ev.a.v.-cirkvi-dobsina.jpg

Pečať cirkvi evanjelickej a. v. Dobšiná

Symbolizuje Svätú Trojicu (trojuholník s okom uprostred)

 

 obr_9.jpg

Odtlačok pečatidla mesta Dobšiná z roku 1803 (?)

Nápis po obvode: GOTT  SE..... DOBSCHAU    18..3

(Boh požehnaj Dobšinú 1803 ?)

 

  odtlacok-pecatidla-mesta-1807.jpg

Odtlačok pečatidla mesta z roku 1807

 haak_sarkany-1839.jpg

 

 

Odtlačky pečatidiel na prehlásení  riaditeľa S. Haaka a H. Sárkánya z roku 1839.

  odtlacky-pecatidla-dobsina_1843_bm-rv.jpg

Odtlačok pečatidla z roku 1843

Po obvode je nápis:
Gott segne Dobschau 1843. Glück auf. (Pán Boh požehnaj Dobšinú. Zdar Boh !)

pecat-ban_skolyz-roku-1895.jpg

 

Odtlačok pečatidla mestskej baníckej školy z roku 1895

Nápis po obvode: A Dobsinai Városi felőri és kohászati iskola pecsétje

(Pečať Dobšinskej banskomajstrovskej a hutníckej školy)

 

 obr_14.jpg

Kovové banícke razidlo z Dobšinej

 

Podľa dostupných archívnych podkladov spracovali: RNDr. Ondrej Rozložník a Ing. Mikuláš Rozložník Rožňava – Košice, september 2014

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.