Choď na obsah Choď na menu
 


Minerály z Dobšinej v zbierke Ing. Dezidera Rozložníka

Človek sa už od začiatku svojho vývoja stretával s minerálmi a horninami, a to nielen ako so surovinou na výrobu nástrojov. Možno predpokladať, že už v praveku ho pri zabezpečovaní potravy zaujali lesklé či rôznofarebné kamene. K ich uvedomelému zbieraniu však došlo iba po prechode z kočovného spôsobu života na usadlý. Snaha obklopovať sa peknými vecami je od doby, keď sa človek vo svojom vývoji dostal nad bariéru zabezpečovania základných životných potrieb, celkom prirodzená. V staroveku a stredoveku bolo zberateľstvo výsadou vládcov a šľachty, iba neskôr sa táto záľuba stávala všeobecnejšou. Objekty zbierania môžu byť veľmi rôznorodé. Zberateľstvo je predovšetkým individuálnou záľubou, ale jej význam pre celú spoločnosť je pomerne veľký. V mnohých prípadoch zberateľstvo úzko súvisí s orientáciou zberateľa a jeho povolaním, tak ako aj v prípade tejto mineralogickej zbierky.

Minerály, ktoré sú zobrazené na nasledujúcich fotografiách, sú súčasťou mineralogickej zbierky, ktorú v januári roku 1932 založil môj otec Ing. Dezider Rozložník. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy banského a lesníckeho inžinierstva pracoval v banských závodoch predovšetkým v Dobšinej, a to najprv ako pridelený inžinier k závodnému riaditeľovi Mestských baní v Dobšinej a neskôr ako vedúci a hlavný inžinier závodu Dobšiná, vtedajších Železorudných baní. Zbierka už nie je v súčasnosti doplňovaná, takže v podstate ide o historickú záležitosť. Vzorky minerálov zbierky pochádzajú okrem miestnych aj z lokalít okolitých ložísk nerastných surovín, ale tiež zo vzdialenejších zahraničných nálezísk.

Evidencia vzoriek je v ručne písanom katalógu, kde sú tieto v zmysle vtedajšieho ponímania zoradené podľa chemického zloženia a kryštalografických vlastností. Celkový počet vzoriek je 745. Okrem vtedy zaužívaných názvov minerálov sú uvádzané aj lokality výskytu, poradové čísla a čísla vzoriek, ako aj chemické vzorce minerálov. Katalóg minerálov vo svojom závere uvádza viacej registrov: register podľa jednotlivých skupín systematického delenia a strán v katalógu; register vzoriek názvov v abecednom poradí a strany, kde sú zapísané a register podľa evidenčných čísel vzoriek a čísla strany  v katalógu.

--vodna-strana-a-strana-15.jpg

Prvá strana katalógu a ukážka strany č. 15

snimka1.jpg

snimka2.jpg

snimka7.jpg

snimka3.jpg

snimka5.jpg

snimka6.jpg

snimka4.jpg

Záverom ostáva otázka budúcnosti predmetnej zbierky, ktorá je teraz v mojom súkromnom vlastníctve. Možno by bola vhodná pre špecializované múzeá, alebo snáď  aj  ako súčasť expozície pre dlho očakávané zriadenie Banského múzea  v Dobšinej.

Zostavil Ing. Mikuláš Rozložník, Košice 11/2022

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.