Choď na obsah Choď na menu
 


Najstaršie dobšinské mená

V roku 1932 bol historik Bálint Ila poverený spracovaním dejín Gemerskej župy do roku 1773, teda do doby usporiadania urbáru. Rukopis bol dokončený v roku 1943, ale história jeho publikácie, bola nevšedná. Koncom roka 1944 bol vydaný knižne II. zväzok diela, ktorý obsahoval popis obcí Gemerskej župy, názov ktorých sa začínal písmenami A-L, v roku 1946 vyšiel III. zväzok s popisom obcí so začiatočným písmenom M-R. Po dlhých rokoch, bol v roku 1968 vydaný IV. diel, ktorý obsahoval obce s názvami na S-Ž a nakoniec v roku 1976 bol vydaný I. diel publikácie, ktorej cieľom bolo zistiť a ozrejmiť pôvod, etnickú príslušnosť a vzťahy ľudí žijúcich na území župy do roku 1773.

ila_gomor.jpg 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priezviská – rodinné mená
Tieto mená sú v publikácii členené podľa rokov na mená statkárov, miestnu šľachtu, mešťanov a podaných, čo však je, podľa nášho názoru, pre tento účel nepodstatné, takže ho takto neuvádzame. Okrem toho, sú ale jednotlivé mená členené podľa pôvodu mena:
M – pôvod maďarský, N – nemecký pôvod, S – slovanský pôvod, R – rusínsky pôvod, B – neurčitý pôvod. Pre zaujímavosť, i keď je to pre náš účel nerozhodujúce, uvádzame toto členenie pred jednotlivými menami.
 
1427:     rod. Csetneki (Csetneki-család)
                rod. Pelsőczi Bebek (Pelsőczi Bebek-család)
1466:     B: Gywrgsteller
1572:     Csetneki László
1575:     M: Pattka, Poksa
                N: Bartel, Hauser, Kraut, Morgenroth, Scheider, Tropf, Zimmermann 
                S: Gyurko, Iván, Kisko, Tekes -Thebes, Thunesz
                B: Gergely, Peter, Szabo
                1582: N: Jezell
                B: Miklos
1584:     N: Kelbl
                B: Achatius, Joachim, Jacham, Batizfalvi
1597:     M: Shos
                N: Atzman, Frantz, Jesth, Krausz, Krautfleisch, Lang, Lefler, Nikeletz,
                Purger, Purcs, Stubner, Stummer, Vaszerbauch
                S: Hritz, Jokop, Lelke, Maz, Makra, Sused
                B: Andres, Andras, Bernard, Schiska, Simon
1600:     N: Bles, Fleisser, Mor Hans, Keuper, Prisse, Rozswancz, Stempel,
                Swarchjen, Trogh
                S: Bendik, Pochwaj
                B: Czwderna, Gabriel Michali
                1610: N: Hanez, Peter Kovach
                S: Voiko
                B: Bartus, Janos Varga, Nemet
1620:     M: Kapoztas
                N: Kiraly, Sontagh, Tubner
                S: Stanos, Sznotko
                B: Csangar Geörgi
1632:     N: Bolyffph, Olyter Henczell, Palczer, Steczel
                S: Trepacz
                B: Hyerk Cziczke, Smocz
1634:     N: Bidner, Miller, Stofan, Sup, Striber
                S: Maczko, Stenviczky
                B: Pasztor, Szepesy, Szellver
1643:     N: Czender, Laczman, Piler, Sonfelder
1662:     N: Deker
                S: Ivanicz, Rusznak, Safar, Vida
1668:     N: Langh
1674:     M: Eördögh, Geömeöri
                N: Klauzman, Rasumberger, Rozman, Teszler, Vajszkop
                S: Hosko, Kvitko, Lavacz, Liptak, Petermanszky, Polyak,
                Raduska, Remenyik, Rososnai, Sablik
                B: Bodnar, Mege, Nikodemus
1677:     N: Drobner, Elcser, Graff, Rott, Singlar, Stein
                S: Novak, Sebko, Zupin
                B: Blas, Forgacs
1680:     S: Csiszko, Soikai (Szoyka)
1685:     S: Vayko,
                B: Lena aszony relicta, Vayda
1694:     N: Abstain, Jesztelly, Lux, Nepauf, Ox
                S: Feliczki, Kossik
                B: Antoni, Janossy, Lani, Quack
1695:     N: Kirschner, Krajczer
                S: Szlivka, Vozár
                B: Hák, Pakh
1696:     N: Elschleger, Grosz alias Holba, Leffler
                S: Putradj
                B: Fabriczi
1703:     M: Gombos alias Musztafa, Gömöri, Kardos
                N: Sajler,
                B: Bazik, Czekus
1706:     N: Habich, Keler, Mangler, Plecz
                S: Grinajga
                B: Foris, Hajczy, Omega, Valla, Varna
1715:     M: Gömöri
                N: Burger, Elsleger, Gross, Jesztel, Jesztli, Jex, Kaiser, Keczer, Keller,
                Kirsner, Klazman, Krász, Krausz, Lunczel, Lux, Müller, Nerer, Purcz,
                Seffer, Stainbrecher, Stempel, Stenczli, Stubner, Sub, Vasserbauch
                S: Bubencsik, Csisko, Dangyelisz, Gál, Gallo, Hanko, Havlik, Hudak,
                Jánosik, Kacska, Kosik, Lipták, Petermanovszky, Pocsubay, Quitko,
                Roslosni, Roslosnik, Savlik, Szoika, Vaszko, Vido, Voika
                B: Antoni, Fabri, Fabriczi, Gothard, Hagh, Haicsi, Kuba, Mega,
                Padesz, Pak, Unger
1720:     N: Stumer
1725:     N: Zaller
                S: Remenyik
1728:     N: Forst, Hodermark, Leiller, Lercn, Lomniczer, Palczman, Vott
                S: Albertin relicta, Ivankin relicta, Lehoczky, Minarik, Radva, Vajcsak, Zajacz
                B: Pellionis
1753:     N: Altzoler, Balozer, Fiser, Gerber, Grunner, Jeger, Kerber, Koch, Kramer,
                Lauff, Lenberger, Mittelbach, Nikel, Plajter, Poder, Ratzenberger, Reich,
                Roszkneth, Samrot, Smigner, Springer, Topertzer
                S: Hajesz, Klincsak, Kris, Liska, Markovits, Mikulik,
                Moticska, Remmiczki, Subka, Smirjan, Szedlak, Szlavik, Valentini
                B: Accipiter, Forros, Forus, Kanasz, Lugossi, Martinidesz, Zakharides
1761:     N: Palczman
                S: Blasko
1763 :    N : Blung
1770:     Romovia: Biczák, Ferkó, Gunár, Rézmíves, Tolvaj, Tolvaj alias Gunár,
                Tolvaj alias Zmok
1773:     M: Erós, Juhász
                N: Alt, Alter, Burger, First, Fischer, Frajtag, Haasz, Hartman, Heker,
                Jex, Kajzer, Keller, Kerber, Krajczer, Kramer, Lauf, Lux, Marks,
                Mitelbach, Najbart, Nikel, Purcz, Roth, Schmegner, Spiner, Springer,
                Stempel, Stubner, Vagner
                S: Boczán, Csipkár, Dlugos, Dovalovszky, Franko, Herlicz, Hricz,
                Kameniczky, Kohut, Koleszár, Krcsmarik, Krisztinovsky, Liska, Markovics,
                Misleniczky, Morcsinszky, Pajtlik, Potoczky, Rogosz, Rozlosnik, Sevcsik,
                Spisák, Sterban, Szikora, Thomeczky, Turszky, Vlahovszky
                B: Antoni, Bani, Bodnár, Buri, Duk, Hajcsi, Kutt, Martinidesz, Németh,
                Pak, Paák, Pelionis
 
Je samozrejmé, že v súvislosti so spoločenskými zmenami, sa časom menili aj jednotlivé názvy a mená, a tak dochádzalo k úpravám pôvodných výrazov. Nie nepodstatný vplyv v tomto smere má aj písanie pôvodných názvov a mien podľa gramatiky jednotlivých jazykov (slovenčina, nemčina, maďarčina).

 

 
Košice 5/2013 Ing. Mikuláš Rozložník
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Chcem ozrejmiť meno Németh z r. 1773

(Németh F., 31. 1. 2022 10:38)

Re: Chcem ozrejmiť meno Németh z r. 1773

(Németh, 5. 2. 2023 17:34)

Otec Jozef Németh, nar. v r. 1913 vyrastal v Stratenej. Pp. evidovaný je na matrike v Rožňave.
Môžete mi s tým pomôcť?

doplnenie

(Alan Dolog, 9. 6. 2013 8:53)

Zožieralo ma, že som si nevedel spomenúť na presný názov knihy. Google to našiel :-):
LUX, Julius: Eine deutsche Sprachinsel im Karpatenraum. Dobschau. München, 1959. Verlag
des Südostdeutschen Kulturwerks, 166 p. 12 Taf., 1 Karte. [Veröffentlichungen des
Südostdeutschen Kulturwerks. Reihe B. (Wissenschaftliche Arveiten) 13.]

Re: doplnenie

(Eva, 10. 6. 2013 19:22)

Ahoj Alan, knihu od Luxa mám v origináli. Len sa musí nájsť niekto, kto to prácne prepíše.

Odkaz na literatúru

(Alan Dolog, 9. 6. 2013 7:10)

Dovolím si podotknúť, že pred svojim definitívnym odchodom z RV som podaroval fotokópiu monografie vydanú Luxom v Mnichove, jej názov myslím bol "Dobschau - der stadt in Karpatenraum" , kde autor sa aj téme starým dobšinských mien venoval celkom obšírne a pamätám si, že škála mien bola širšia. Každý si hľadá svoje. U Luxa som sa našiel ako "Dologh" myslím r. 1630. V tejto práci chýbam. Knihu som daroval. Keby som ju mal, vypísal by som podrobnosti.

Dobšinské mená

(Rudolf Pellionis, 2. 6. 2013 14:52)

Rád by som na tomto mieste upozornil, že Ing. M. Rozložník vypísal okrem mien v Dobšinej aj názvy, vrchov dolín, potokov a baní. Pracuje sa na stotožnení niektorých názvov, pretože aj pre poriadneho znalca Dobšinej, budú pravdepodobne zemepisné názvy už neznáme. Zmenili sa veľmi. Takže to bude druhá časť, ktorú donesieme na tieto stránky čosi neskôr. Chcem sa týmto poďakovať Ing. M. Rozložníkovi za jeho ozaj mravenčiu prácu. So záujmom som si to preštudoval.