Choď na obsah Choď na menu
 


Objavitelia starej baníckej činnosti v Dobšinej

Dokumentácia histórie banskej činnosti v okolí mesta Dobšiná

kresanica---rucne-razena.jpg

Obrázok č. 1

Banské mesto Dobšiná je známe vo svete ako jedno z miest kde sa v jeho okolí ťažilo množstvo nerastných surovín, z ktorých sa ich úpravou získavali kovy: zlato, striebro, ortuť, meď, antimón, bizmut, železo, nikel a kobalt a z nerudných surovín chryzolitový azbest a stavebné bridlice. Významnú úlohu tu v 19. storočí zohrala ťažba nikel - kobaltových rúd. Týmto produktom zaujala Dobšiná prvé miesto Európe a zároveň jej predajom získavalo nemalé finančné prostriedky, čo umožnili nebývalý spoločensko – stavebný rozvoj mesta.

Táto činnosť je už minulosťou a v okolí Dobšinej sa už žiadna banská činnosť nerobí. Takto veľké množstvo jeho obyvateľstva stratilo prácu ktorou po stáročia živili svoje rodiny.

Banská činnosť je však neoddeliteľnou  historicko - kultúrnou - spoločenskou činnosťou a preto je jej nutné venovať náležitú pozornosť. Najmä informáciou pre  mladšiu generáciu,  ktorá takúto činnosť pozná len z rozprávania a dostupných publikácii.

zeliezko---hirschkonlung.jpg

Obrázok č. 2

Toto dedičstvo starých baníkov je potrebné i názorne zdokumentovať. Pracovali s jednoduchými nástrojmi ( pri razení banských chodieb to bolo kladivko a želiezko), v dnes už nepredstaviteľných a tvrdých pracovných podmienkach. Dnešní ľudia by takúto prácu v podzemí už nezvládli.

Pracovali ďaleko v horách odlúčení od svojich rodín, v týždenných turnusoch, kde žili v prístreškoch (tzv. krámoch), ktoré si sami  postavili priamo pri ústí bane. V nich si varili a spali. Základy týchto krámoch z kameňa nájdeme i dnes pri baniach v okolí Dobšinej.

Je mimoriadne chvályhodné že v Dobšinej žijú obyvatelia, ktorí sa histórii banskej činnosti a  úprave nerastných surovín venujú a odkrývajú pozoruhodné pozostatky po tejto činnosti. Sú to Štefan Polgári, Vlado Opremčák, Ing. Michal Neubauer, Mgr. Anna Lenkeyová, Viliam Lipták a určite i ďalší. Všetko to robia dobrovoľne, dúfajúc že ich činnosť s dokladovou dokumentáciou bude vypovedajúcim  príspevkom o slávnej baníckej histórii mesta Dobšiná.

hranicny-kamen.jpg

Obrázok č. 3

Počas posledných rokov objavili množstvo zavalených  starých banských diel, z ktorých časť bola razená v minulosti i ručne, teda bez použitia trhavín. Museli preštudovať staré banské mapy a banské polia, na ktorých v teréne našli i osadené hraničné kamene veľkej historickej hodnoty. Aby to všetko mohli následne i z dokumentovať museli vynaložiť mnoho práce, vždy dúfajúc že sa i do starých štôlní v budúcnosti dostanú i keď sú často vodou zaplavené.

kamenna-vystuz-bane.jpg

Obrázok č. 4

Na ich sprístupnenie, t.j. aby záujemci mohli priamo vstúpiť do podzemia, je však nutné splniť podmienky stanovené príslušnými inštitúciami a získať na to  i finančné prostriedky.

Veríme že všetky nájdené pozostatky po banskej činnosti týmito nadšencami  budú prístupné i obyvateľom mesta a hlavne turistickým návštevníkom. Možno v dohľadnom čase bude zriadená  pre tento účel i oficiálna expozícia , múzeum o histórii baníctva v Dobšinej  a budú sprístupnené i niektoré banské diela  pre záujemcov, tak ako je to v okolí mnohých miest na Slovensku, ale najmä v zahraničí.

V súčasnosti si už môže záujemca pozrieť takúto výstavu vo firme SILICON a.s. sídliacej na Námestí Baníkov v Dobšinej, kde sú vystavené jednak zbierky banského technika Jána Neubauera, ako i novo nájdené nástroje a doklady po banskej činnosti.

Mesto Dobšiná sa má čím chváliť. Určite takáto činnosť prospeje nielen mestu ale hlavne široká verejnosť zo Slovenska,  i iných štátoch, bude takto informovaná o tomto významnom bansko - historicko - kultúrnom dedičstve.

V Rožňave 2015

Ing. Ján Kilík a RNDr. Ondrej Rozložník

 

 

Text k obrázkom:

  • 1. ručne razená štôlňa – kresanica,  na počve vidieť drevené dosky po ktorých baníci ťahali naložené vozíky z rudou – archívny snímok Š. Polgáriho.
  • 2. Postava baníka raziaceho kresanicu z kladivkom a želiezkom. a želiezko nájdené na ložisku medi -  Hirschkohlung  pri Dobšinej.
  • 3.  Hraničný kameň banského poľa nájdený v Dobšinej.
  • 4. Kamenná výstuž v štôlni – archívny snímok Š Polgáriho.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.