Choď na obsah Choď na menu
 


Unikátna zbierka v evanjelickom kostole v Dobšinej

Banské mesto Dobšiná sa preslávílo v Európe svojim nerastným bohatstvom a množstvom užitkových nerastov, ktoré sa v chotári mesta ťažili hlavne bansky, teda banskou činnosťou v podzemí. Boli to hlavne kovy: železo, meď, zlato striebro, ortuť, bizmut ako i nikel-kobaltové rudy, z ktorých malo mesto veľký zisk a mohlo budovať na tú dobu vynikajúcu infraštruktúru mesta a spločensky prospešné budovy a zariadenia.

Známe je i ložiskom azbestu, jediným na celom Slovensku, kde sa azbest vo veľkom množstve v minulosti ťažil.

V evanjelickom kostole v Dobšinej sa nachádza i unikátna zbierka minerálov a ťažených nerastných surovín z tamojších baní. 

Pôvod zbierky sa podarilo nájsť v nemecky písanom dokumente :

„Banský a hutný poriadok podnikateľa Joanesa Lányiho z roku 1743“  v ktorom v bode XV. sa uvádza: Pravidelný  milodar pre kostol, musí banícky spolok za dozoru hutmana pripraviť dopredu čo majú vybaviť najmladší, pričom každému hutmanovi a baníkovi ťažiarstvo dovolí obetovať kameň (Handstein),  o váhe jeden funt, držiac ho v ľavej ruke na spoločnú výzdobu kostola (poznámka: menovaní doniesli ťažené nerasty z ložísk držiac ich v ľavej ruke, teda od srdca, ktoré uložili na oltári  v evanjelickom kostole do blízkosti obrazu „Posledná večera“, čo možno vidieť i  v súčasnosti).

Pre informovanosť veriacich a  návštevníkov kostola boli uložené nerasty popísané a sú prezentované vo forme tabule.

 

Popis vzoriek okolo obrazu

 

„Posledná Večera Pánova

 

na oltári evanjelického kostola v Dobšinej

  obr.-01.jpg

oltar-02.jpg

oltar-03.jpg

oltar-04.jpg

 

Popis vzoriek

 

 

čís. vz.

 

Popis – chemický vzorec minerálu

 

1

 

-         Serpentinit so žilkami chryzotilového azbestu

 

2

 

-         Siderit - FeCO3, železná ruda

 

3

 

-         Hrubokryštalický siderit - FeCO3

 

4

 

-         Diabáz – hornina

 

5

 

-         Kalcit  - CaCO3

 

6

 

-         Siderit + kremeň -  FeCO3 + SiO2

 

7

 

-         Serpentinit so žilkami chryzotilového azbestu

 

8

 

-         Kryštalický kalcit - CaCO3

 

9

 

-         Malé kryštáliky kremeňa na siderite

 

10

 

-         Siderit - FeCO3

 

11

 

-         Kalcit + siderit, CaCO3 + FeCO3

 

12

 

-         Hematit (spekularit) – Fe2O3

 

13

 

-         Vylúhovaný siderit s kalcitom

 

14

 

-         Pyrit – FeS2

 

15

 

-         Kryštalický aragonit - CaCO3 , na serpentinite

 

16

 

-         Hrubokryštalický siderit - FeCO3

 

17

 

-         Nikel-kobaltová ruda so sekundárnymi minerálmi:

 

            erytrit (ružový) – Co3(AsO4).8H2O

 

            annabergit (zelenkavý) – Ni3(AsO4)2.8H2O

 

18

 

-         Siderit + kremeň - FeCO3 + SiO2

 

19

 

-         Stĺpčekovitý goethit (limonit)

 

20

 

-         Siderit s kryštálom kremeňa– o veľkosti cca 2 cm

 

21

 

-         Hrubokryštalický siderit - FeCO3

 

22

 

-         Malé kryštáliky aragonitu -  CaCO3

 

23

 

-         Siderit + galenit -  FeCO3 - + PbS

 

24

 

-         Chalkopyrit - CuFeS2  + pyrit – FeS2

 

25

 

-         Drúza kryštálov kremeňa na siderite

 

26

 

-          Kalcit – CaCO3

 

27

 

-         Hematit - Fe2O3

 

28

 

-         Kalcit - CaCO3

 

29

 

-         Kryštalický aragonit - CaCO3

 

30

 

-         Sfalerit - ZnS?

 

31

 

-         Ankerit – Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

 

32

 

-         Nikel-kobaltová ruda so sekundárnymi minerálmi:

 

           erytrit (ružový) – Co3(AsO4).8H2O  a

 

           annabergit (zelenkavý) – Ni3(AsO4)2.8H2O

 

33

 

-         Siderit + ankerit - FeCO3 + Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

 

34

 

-          Muskovit (sľuda) -  KAl2AlSi3O10(OH)2

 

35

 

-         Hrubokryštalický siderit - FeCO3

 

36

 

-         Hrubokryštalický siderit - FeCO3

 

37

 

-          Ankerit + siderit -  Ca(Fe,Mg)(CO3)2 + FeCO3

 

38

 

-         Siderit s malými kryštálmi tohto minerálu

 

39

 

-         Siderit + ankerit - FeCO3 + Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2

 

40

 

-         Siderit s malými kryštálmi kremeňa

 

41

 

-         Vylúhovaná brekcia

 

42

 

-         Siderit – kryštáliky kremeňa

Spracoval:

RNDr. Ondrej Rozložník,  07/2014

Číslo je nalepené na každej vzorke

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.