1 - 004a - Dobšiná, časť hlavného námestia na začiatku 20.stor.