1 - 005a - Evanjelický kostol, kresba p.Fábryho P.