1 - 011b - Dobšiná, dnešný pamätník na mieste sochy Kossutha.