1 - 012b - Dobšiná, členovia ochotníckeho divadla.