1 - 015a - Dobšiná, bývalá Széchenyiho ulica v duchu rozvoja.