1 - 022a - Malý  Zott , vdova Fadruszová s druhým manželom, Manó Szontaghom.