1 - 022b - Vdova Fadruszová s druhým manželom, Manó Szontaghom.