1 - 032a - Bývalé medené závody - Maďarská baňa - pri stanici.