1 - 032b - Bývalé medené závody - Maďarská baňa - pri stanici.