1 - 036b - Baníčka - manželka Gyulu Nikla - vo sviatočnom odeve.