2 - 007b - Súčasný pohľad na bývalú skalnú bránu po odstrele. -