2 - 009a - Pohľad na Ostrú skalu zo západnej  strany.