2 - 010a - Pohľad na Ostrú skalu z východnej strany.