2 - 024a - Kosenie na horských lúkach, uprostred J. Sztehlo.