2 - 029a - Sztehlova fotografia - Odchod na poľovačku s výrom veľkým.. jpg