2 - 031b - B. Bochnyák medzi Dr. Voženílkom a manželkou, s úlovkom.