2 - 032a - Sztehlova fotografia - Strom napadnutý drevokazcom.