Dobová pohľadnica Dobšinej z Pišla, asi z roku 1955