Dobsina - dobová pohladnica Dobšinej asi z roku 1950