Pamiatka na Dobšinskú ľadovú jaskyňu vo veku asi 100 až 120 rokov