Plac- Námestie Baníkov smerom ku pošte a pohostinstvu Lipa