Dobšiná s trojvrším Vincovka, Čierna hora a Štempelšájer