Pohľad na Dobšinú, Azbest a Štempelšájer zo dňa 25.10.09