Pohľad z nám. Troch ruží na ul. Banskú a  vrch Grófske