Žltohlav Európsky v okolí Dobšinej zvané aj Hnilecká ruža